Oraakkelin vastauksia Soul Body Fusionista

Soulbodyfusion herättää kysymyksiä usein, ja usein myös epäilyä. Tässä seuraavassa Jonetten blogista (Oslo, helmikuulta 2014) otetussa artikkelissa hän, itse oraakkelina, vastailee ihmisten kysymyksiin aiheesta.

sphinx

K: Ihmettelen tätä Soulbodyfusion -energiaa. Muuttuuko se tai kehittyykö se nyt kun olemme enemmän ja enemmän kvanttikeho?

Jonette: Se mitä tunnette energiana muuttaa muotoaan lopulta epäenergeettiseen muotoon – valon maailman tuolle puolen. Energian maailma perustuu kolmiulotteiseen maailmaan. On monia muitakin maailmankaikkeuksia kolmiulotteisen maaiman takana eikä siellä ole energiaa sellaisena kuin te sen ymmärrätte. Sitä mukaa kun energiakehonne kehittyy, muuttuu myös kykynne olla kvanttiolentoja.

Kaikki teissä kehittyy, kasvaa ja muuttuu. Virtaus, harmonia ja kauneus ovat ominaisuuksia, joista tulee vielä tärkeitä teille. Huomaatte viettävänne paljon vähemmän aikaanne asioiden, jotka eivät ole kauniita, harmonisia tai virtaa, parissa. Kiitos.

Mountains

K: Mainitsit sanat virtaus, harmonia ja kauneus. Kun katsoo maailmaa ympärillämme, ainakaan uutisista, juuri ne puuttuvat – rakkaus, harmonia ja kauneus. Voiko SBF:ää käyttää esimerkiksi näihin maailmanlaajuisiin ongelmiin?

Jonette: Vastaus on todennäköisesti samankaltainen kuin itsensä hyväksymiseen liittyvä puhe. Hyväksy että on olemassa virtausta, kauneutta ja harmoniaa – jopa kaikkein kauheimmissakin toimissa. Hyväksy ensin se toiminta – ei koska olet samaa mieltä sen kanssa, mutta koska sisällytät sen tietoisuuteesi. Näin tekemällä kasvat Soulbodyfusionissa – vastaanottaen tietoisuuteesi asioita, jotka nyt suljet pois sieltä, alat muuttaa maailmaa. Vain asiat, joita kutsut hengeksi, korkeaksi taajuudeksi, valoksi… voivat muuttaa sellaista, joka on niin jumissa. 

Vain virta voi kuluttaa kiveä, vain virta voi huuhtoa pois konfliktit, sodan vuoret. Vain kauneuden avulla – kauneus on ainoa todellinen rakkauden ilmaisu, voi maailma muuttua. Älä luovuta. Toivottomuus, tunnottomuus ja toimimattonuus ovat evoluution pahimpia vihollisia. Kiitos.

K: Voitko sanoa jotain SBF:stä eläimille? Lion

Jonette: Eräs syy miksi teillä on lemmikkieläimiä, on koska eläimet ovat yhteydessä omaansa ja teidän sieluunnne pitäen teidät joskus yhteydessä omaan sieluunne. Kun teette SBF:ä lemmikeillenne tai mille tahansa eläimelle – ne vastaanottavat sen. Ne pystyvät helposti nostaamaan omaa värähtelyään koska niillä ei ole uskomusjärjestelmiä sitä vastaan. Eläinten antama lahja elämässänne on jatkuvasti – omasta korkeammasta tilastaan, tehdä teille SBF. Ne ylläpitävät fuusion resonanssia teille. Kiitos.

K: Onko Ashatatara henkilö vai vain energiaa?

Jonette: Hän oli Ashtatara muodon saaneena. Hän oli henkilön muodossa ja kuitenkin ylläpiti portit auki Jumalatar -energioille. Joten hän näytti ihmiseltä, mutta tunsi itsensä joksikin muuksi, oli enemmän kuin henkilö. Hän oli syntynyt tähdistä ja tiesi sen. Hän ei ilmeisestikään ole maan päällä nyt. Hän on Jumalatar – energiakenttä. Kun otat yhteyden häneen, resonoit Jumalattaren energiakenttään. Oli hänen nimensä mikä vain – Isis, Astare Inanna – mikä tahansa Jumalatarnimi, on se Jumalatarten, papittarien, kauneuden, harmonian, virtauksen ja ylösnousun energiakenttä.

Kaikki, jotka resonoitte Ashtataraan, olette Jumalien ja Jumalatarten energiakentässä.

Monet kuvittelevat olleensa Isis edellisessä elämässä. Menneiden elämien käsite on vain metafora. Kun yhdistyt esimerkiksi Isiksen energiaan, ei se tarkoita että olisit ollut juuri hän. Se tarkoittaa vain, että olet hänen energiakentässään. Se on hyvä paikka hengailla.

Samat vielä englanniksi:

Q. I wonder about this Soul Body Fusion® energy. Will it continue to change or evolve now that we have a more Quantum-body?

Jonette: What you feel now as energy will change ultimately into non-energetic transformation— transformation beyond the world of light. The world of energy is predicated upon the 3D world. There are many universes beyond the 3D where there is no energy as you understand it. As you develop your energy body you are also developing your ability to be quantum-beings.

Everything about you is evolving, growing and changing. Flow, harmony and beauty are the qualities that will be important for you. You find that you spend a lot less time on things that are not harmony, flow and beauty. Thank you.

MountainsQ: You mentioned the words flow, harmony and beauty. When you look at the world today, at least what is in the news, that is exactly what it lacks – love, harmony and beauty. Can you use Soul Body Fusion® for example, to address all those global issues or problems?

Jonette: The answer is probably similar to the self-acceptance talk. Accept that there is flow, beauty and harmony— even in the most outrageous acts.  Accept that act— not because you agree with it, but because you include it in your awareness. As you do this and grow in Soul  Body Fusion® — including in your awareness things that you now keep out of your awareness, you do begin to change the world. There is nothing other than what you call spirit, high frequency, light…that can change that which is so stuck.

Only flow can wear away the rock, only flow can wash away the mountain of conflict, the mountain of war. Only with beauty— beauty is the only true expression of  love, can the world change. Don`t give up hope. Hopelessness and numbness and non-action are the greatest enemies of evolution. Thank you.

Q: Can you say some words about Soul Body Fusion® on animals?

LionJonette: One of the reasons you have pets is because they are more connected to their soul and to your soul than you are sometimes connected to your own soul. When you do Soul Body Fusion® for pets or for any animal— they get  it. They easily lift to their higher vibrations, because they do not have any belief system against it. The gift of animals in your life is that they continually— from their fused self, do Soul Body Fusion® on you. They hold that resonant field of Fusion for you. Thank you.

Q: Is Ashtatara a person or is she just an energy?

Jonette: She was Ashtatara in form. She had the form of a human yet she held the gates open to the energies of Goddess. So she looked human, but she knew herself as more than that. She was born from the stars and knew that. She is obviously not on the earth now. She is an energy field of Goddess. When you connect to her, you are resonating to the energy field of Goddess. Whatever her name is— Isis, Astarte  Inanna — any of the Goddess names, it is a field of Goddess, priestess, beauty, harmony, flow and ascension.

All of you who resonate to Ashtatara are in the resonant field of  God/Goddess.

Many people think for instance that they were Isis in a past life. The concept of past lives is a metaphor. As you connect to the energy of Isis, for example, it does not mean you were her. It means you are now in that field she holds. It is a good place to hang out.