Viesti Oraakkelilta

Jonette kanavoi oraakkelina vuoden 2015 kesäkuussa Sedonan Kryon-Mega Channeling tapahtumassa seuraavan viestin. Tämä viesti tulee eri kanavia pitkin joka päivä jostain, kanavoituna tai ei. En itse voi kylliksi painottaa sitä, että meillä on kaikki se tieto ja taito mitä tarvitsemme. Itse päätämme kuinka käytämme sitä, tai jätämme käyttämättä.

Jonette-Kyron-Master-Summit

”Puhun teille suoraan ihmisoraakkelina, en kanavoijana, muistuttaakseni teitä, ettei meidän tarvitse toimia henkien välittäjinä. Kun siirrymme pois kaikesta siitä mikä on välissämme, oli kyse sitten papeista tai uskonnoista niin kuin ennen, tai hengistä, täytyy muistaa, että he ovat meidän oppaitamme. He eivät ole johtajiamme. Niinpä, muistutan teitä, ettei kaikki viisaus ole siellä jossain. Sanotaan, että taivaskartanoissa on paljon huoneita, joita pidämme mukavana paikkana joskus mennä – ja josta ajattelemme saavamme yhden mukavan huoneen tai muun. Mutta se kartano on meissä ITSESSÄMME. Me olemme taivaskartano; olemme suurin mahdollinen temppeli. Joten pyydän teitä, lopettakaa se armon odottaminen tai viisauden laskeutuminen, tuntekaa sen nousu.Joten, menkää kauniiseen sydämeenne, kaikista pyhimpään temppeliinne, ja tuntekaa armo (se ei ilmaise sanoin). Paras tapa kuvailla  armoa on herttaisuus. Tuntekaa se ihanuus, nektari, ja syntykää uudelleen. Se on pyhän hengen kaunein temppeli, eloisin, säteilevin esimerkki Jumalasta.

Ehkä sinne katsoessanne huomaatte pölyä ja pieniä tummia olentoja, joita ette aiemmin havainneet. Lähestymme joskus niitä suojavarustuksin ja miekoin. Olen huomannut, että paras tapa lähestyä pimeyttä on – ne pienet tummat laatikot teidän temppelissänne, jotka olette kieltäneet niin kauan, viattomasti. Niinpä, siinä temppelissä, tuntekaa herttainen viattomuus. Teidän ei tarvitse tappaa lohikäärmeitä tai korjata mitään rikkimennyttä. Ne pienet tummat olennot ovat vain pelkoja, ja pelot ovat vain egonne vastustusta menettää kontrolli.

Niinpä, herttaisen viattomuuden ja valorivistön temppelissä (toivottavasti voitte kaikki tuntea sen), tuntekaa pölyn ja tummien olentojen häviävän totuuden loistaessa. Huomatkaa, että oikea totuus on tyhjä, ei sillä ole sanoja. Kun totutte tähän oman itsenne temppelin huoneeseen, totuus löytää sanat, sillä on kuvia, ja se ohjaa teitä. Saatte vieraita ja pidätte teekutsuja. Mestarit saapuvat luoksenne mukaan kumppaneiksi. Ainoa, joka ansaitsee olla korokkeella temppelissänne ja kartanossanne, on te itse. Niiltä korkokkeilta olemme jo nousseet pois siitä tiheydestä (mietitkö koskaan mitä se tiheys on?). Se on toinen elementti, ei pimeys. Ehkä se on pimeä, mutta pimeys on vain tiiviissä muodossa olevaa valoa. Kun halaat pimeyttä, mitä tahansa se sitten onkin, tuolla ihanalla viattomuudella, pimeys siirtyy sivuun kaikkein loistavimman valon, mitä olet koskaan nähnyt, tieltä. Oma pimeytenne on pitänyt tiukassa otteessaan omaa kaunista valoanne. Kiitos siitä, että olette niin kauniita värejä. Tämä maailma on nyt parhaimmissa mahdollisissa käsissä. Siunausta.”

Kyron-Masters-Panel

 

 

ja sama alkuperäisellä englannin kielellä:

By Jonette Crowley as ‘Oracle’
Kryon Mega-Channeling Event
Sedona, June 2015

 

Jonette-Kyron-Master-Summit“I speak now not as a channel, but as a human Oracle, to remind you that we do not need interceding spirits. When we move away from anything that comes between us, whether it was priests and religions in the past, or spirits, we must remember that they are our guides.  They are not our leaders. And so, to remind you, that all the wealth of wisdom isn’t out there.  They say that heaven has many mansions, and we think it is a place we go to— we get one nice room or another.  But the mansion is US.  WE are heaven’s mansions; we are the greatest temples. So I ask you to not wait for grace or wisdom to descend, but feel it arise.

So, go into that beautiful heart, the holy of holies of your temple, and the way you feel grace (it doesn’t come with words).  The best description of grace is sweetness.  Feel that sweetness, that nectar, and give birth to you.  It is the most beautiful temple of the holy spirit, the most living, radiant example of God.

Yet perhaps when you look in that temple there is dust and little dark things that you hadn’t seen before.  Sometimes we approach those dark things with our shields and our swords.  What I have found is that the best way to approach the darkness—those boxes that are in your temple that have been denied so long, is with your innocence.  So, in that temple, feel that sweet innocence.  You don’t need to slay dragons or fix anything that is broken.  Those dark things are just fears, and fears are just your ego’s resistance to losing control.

So, in that temple with your sweet innocence and the beautiful column of light (I hope you can all feel it), feel that dust and those dark things simply diminishing in the brilliance of your truth.  Notice that real truth is empty; it has no words. As you get used to this room in the temple that is you, the truth will have words, it will have pictures, it will provide guidance.  You will have guests and you will have tea parties.  The Masters will come as your companions.  The only one who should be on a pedestal in your mansion and your temple is you.  And from those pedestals, we have already risen out of the density – for the density— (do you ever wonder what the density is?) It is not another element, it is not darkness.  Perhaps it is dark, but darkness is simply condensed light.  As you embrace the darkness, whatever it is, with that sweet innocence, the darkness gives way to the brightest light you have ever seen! Your darkness has been holding tight your beautiful light.   Thank you for being the amazing colors of light we see.  This world is in the best hands it has ever been in.   Blessings.”

Kyron-Masters-Panel

Below is a video recording of Jonette’s talk along with other Master Channels at the Kryon Mega-Channeling event.  Jonette speaks about 12 minutes into the Sunday Group Channeling —— from 12:17 – 17:33