Aika – mitä se on?

Ajasta kertova artikkelini on jälleen kerran – MARKin kanavointi – vuodelta 2015.

Aika estää kaiken tapahtumista heti.” Fyysikko John Wheeler

Kysymys: Jos aikaa ei olisi ja kaikki tapahtuisi samaan aikaan, miksi sen täytyy tapahtua nyt? Kyse on samasta asiasta kuin, että kaikki tapahtuu uudelleen ja uudelleen? Miksi?

Aika muistuttaa paljon niitä nollia, jotka keksittiin numeeriseen systeemiinne. Nollat pitävät paikkaa. Ne muodostavat eron  yhden sentin ja miljardin dollarin välillä. Ilman nollia numeerinen systeemi menettäisi merkityksensä. Aika on kuin välikappale, joka sallii sinun kokea tapahtumia niin, että ne eivät kaikki törmäisi ’Kaikkeuteen’. Kaikkeudessa ei voi olla kokemuksia. Kun ei ole aikaa, ei ole myöskään SINUA ajan ulkopuolella. Kun ei ole aikaa, ei ole tilaa. On vain tiivistettyä olemassaoloa.  Siinä tiivistetyssä olemassaolossa ei ole kokemuksia. Ei ole kokijaa. Ei ole tarkkailijaa. Ei ole tapahtumaa. Jotta voisi olla olemassaolon kokemus, täytyi lisätä nollia. Aika lisättiin ulottuvuuteen, jotta ymmärtäisit. Ulottuvuuden- joka sisältää ajan – tuolla puolen, kaikki tapahtuu nyt. Koska ihmiset eivät voi käsittää kaiken tapahtuvan heti, välikappaleet on laitettu, jotta voisit itse asiassa kokea sen.

Kysymyksen toinen osa: Tapahtuuko kaikki uudestaan ja uudestaan? Ja miksi? Ajattele kysymystä.

Jos aikaa ei ole, ei ole myöskään olemassa uudelleen ja uudelleen. On vain SE. Mitä tahansa tapahtuukin, se tapahtuu nyt…aina. Kaikki mikä VOI tapahtua, tapahtuu nyt, aina korkeammissa ulottuvuuksissa. Sinun maailmasi rajoittuu aisteihin. Sinulla on 5 aistia, joten maailmasi on aika lattea. Sitä mukaa kun avaudut muille aisteille – mitkä ovat rajoittamattomat, myös maailmastasi tulee rajoittamattomampi ja rikkaampi. Joten kun kutsumme sinua moniulotteiseen tietoisuuteen, avaamme kykyäsi nähdä ja tietää ja kokea asioita, jotka ovat aina olleet olemassa, mutta sinulla ei ollut kykyä tietää sitä. Sinun on helpompi olla ajassa ja tiedostaa kaiken olevan ajatonta. 

Joskus kun meditoit, koet laajentuvasi. Tullessasi takaisin kehoosi, olosi on erilainen koska ajattomuuden ydin pysyy sinussa ja tulee aina olemaan kun palaat takaisin aikaan. Joten kun laajennat tietoisuuttasi, voit saada molemmat puolet. Kyse ei ole ”Olen ajassa” tai ”Olen ajan tuolla puolen” kaksinaisuudesta. Sinä olet se kaikki. Sitä ei voi helposti ymmärtää lineaarisesti. Sen vuoksi työskentelemme sinun lineaarisen mielen päivittämisen kanssa. 

Niin paljon tapahtuu meditaatiossa mitä ei sinun pieni itse voi ymmärtää. Suurin osa meditaatioista tähtää siihen, että ET OLISI enää  oma pieni itsesi. Se johtuu siitä, että sinun pieni itsesi ei voi ymmärtää enempää. Sinun pieni itse ei ole tarpeeksi suuri luomaan maailmaa, jonka visualisoit. Meidän tavoitteemme on viedä sinut ymmärryksen tuolle puolen, jotta pienen itsesi täytyisi kasvaa suuremmaksi versioksi itsestään, ja kasvaa suuremmaksi ja vielä suuremmaksi versioksi itsestään. Sitten voit nähdä mitä voi tapahtua näissä meditaatioissa. Sinä muutut tavoin, joita et voisi kuvitellakaan. Sinun pieni-itsesi ei voi suunnitella muutosta, joka on pientä itseään suurempi – olit kuinka älykäs vain. Joten me yritämme auttaa sinua tiedostamaan, jotta voisit luoda pientä itseäsi suuremman muutoksen. Sitten pieni itse muuttuu  ja niin edelleen … jne…Nyt tapahtuvia muutoksia ei voi KOSKAAN selittää sille sinulle, joka aloittaa meditaation. Meditaation lopussa olevalle sinulle sitä ei tarvitse selittää. Kiitos filosofisesta kysymyksestäsi. Tässä ’MARK’.

Kanavointi oli Tukholman MARK -kurssilla vuonna 2015.

Sitten englanniksi sama.

“Time is what prevents everything from happening at once.”

– Physicist John Wheeler

Question: If there is no time and all is happening at the same time, why does it have to happen now? It is the same thing that is happening all over again? Why?

Time is much like the zeros that were invented in your number system. The zeros are place holders. They make the difference between one cent and a trillion dollars. Without the zero your number system would be meaningless. Time is like the spacers that allow you to experience events, so they are not all crushed into ‘Allness’.  In Allness there can be no experience. When there is no time, there is also no YOU outside of time. When there is no time there is no space. There is only condensed existence. In that condensed existence there is no experience. There is no experiencer. There is no observer. There is no event. So in order to have an experience of existence, the zeros were put in. Time was put in as a dimension for you to understand. But beyond the dimension that includes time,  everything IS happening now. Since humans can´t unravel everything happening at once, the spacers are put in so you can actually experience it.

The second part of your question is: Does the same thing happen over and over again? And why?  Think about that question.

If there is no time, there is no over and over again. There is only IT. Whatever happened is happening now ….  forever.  All that CAN happen is happening now, forever in the higher dimensions. Your world is limited by the senses you have. You have 5 senses so you have a very flat world. As you open up more senses—  which are unlimited, your world becomes more unlimited and richer. So when we invite you to multidimensional awareness, we are opening up your ability to see and know and experience things that were always existent but you didn’t have the faculty to know before. You are becoming more comfortable being in time and knowing that it is all timeless.

Sometimes when you have a meditative journey you feel expanded. When you come back to your body you feel different, because that essence of timelessness stays with you and will always be with you even as you re-enter time. So as you expand your consciousness, you can have both sides. It is not the duality of  “I am in time’, or “I am out of time.” You are all of it. It can´t be understood easily from your linear mind. This is why we are working hard to update your linear mind.

So much happens in meditation that your small selves can´t understand. The purpose of most of our meditations is to get you so you are NOT your small selves. This is because your small self cannot understand more. Your small self isn’t great enough to create the world that you envision. So our goal is to take you beyond understanding so your small self has to evolve into a larger version of itself, and into a large and an extra large version of itself. Then you will see some of what happens in these meditations. What happens is you change in ways you couldn’t imagine. Your small-self cannot design a change that is bigger than your small self— no matter how smart you are. So we try to help you gain in consciousness so the change you can create is bigger than your small self. Then the small self becomes that change and so on and so on and so on…. So the things that happen can NEVER be explained to the you who begins the meditation. And who you are at the end of the meditation doesn’t need explanations. Thank you for your very philosophical question. This is ‘MARK’.

Channeled by Jonette Crowley at ‘MARK’ weekend workshop in Stockholm, Sweden Copyright 2015

 

Mainokset

”You Are Jewels in the Universe”

Edelliseen artikkeliin jatkaen auringonpimennystä ennen MARK – Jonetten henkiopas – puhui todella kauniisti seuraavalla lailla. Jo pelkästään tämän lukeminen sai minun sydämessä aikaan paljon, sanoinkuvaamattoman rauhan tunteen, jonka toivoisin välittyvän myös teille.

 

”Olette universumin jalokiviä”

”Kaikki – ajatus, henkilö, planeetta – on vain väliaikaista käsitteellista illuusiota – vaikka se kestäisi miljardeja vuosia – pelkän kokemuksen vuoksi tässä tyhjyydessä tai välitilassa.” MARK

Tämä lyhyt ja kuitenkin erinomainen ajatus kanavoitiin viikko ennen täydellistä pimennystä. Se tiivistää ytimekkäästi sen mitä tapahtuu nyt Suuren Siirtymisen aikana 2017. Se määrittelee illuusion ja tietoisuuden roolin vapautumisessamme.

Rakkaudella ja Valolla, Jonette 

Välitila

”Löydät saumattomuutta elämästäsi. Huomaat, että se kuka olet ja mihin olet menossa ovat yksi ja sama asia; se mitä teet ja kuka olet ovat yksi ja sama asia. Huomaat, että se mihin ennen laitoit runsaasti energiaa erotellaksesi, ymmärtääksesi josko jokin teoria pitää paikkansa tai ei, nyt se on täysin yhdentekevää, et välitä. Koska kaikki se henkinen energia, jonka käytit päättääksesi – olenko samaa mieltä vai en? Onko tuo oikein? – pitää sinut pois välitilasta. Välitila on paikka, missä universumi on – asiat, käsitteet, teoriat, uskomusjärjestelmät, sinä, minä ovat vain käsitteellisiä illuusioita välissä olevista asioista.

Kaikki on ei mitään

Kaikki on ei mitään. Kaikki on siinä välissä olevassa tilassa. Kun välissä olevassa tilassa on jotain, on se väliaikaista kokemuksen vuoksi olevaa käsitteellistä illuusiota. Kaikki – ajatus, henkilö, planeetta – on vain väliakaista kokemuksen vuoksi olevaa illuusiota tyhjyydessä tai välitilassa. Sen vuoksi yritämme saada sinut välttämään identifioitumista mihinkään henkilöitymiin. Et voi nähdä tilaa siinä välissä kun olet illuusiossa itse. Kun analysoit muita illuusioita, et löydä totuutta. Voit analysoida tämän teorian tarkoitusta tai tuota henkilöä tai planeettaa, eikä sieltä löydy totuutta, koska se on vain väliaikaista – vaikka se kestäisi miljardeja vuosia – se on vain kokemuksen vuoksi olevaa väliaikaista illuusiota. Universumi on olemassa välitilassa, tyhjyydessä, kvanttitilassa.

solar-eclipse-2680475__340

Kaikki olevainen

Kun harjoittelet kvanttitilan kanssa, et kadota itseäsi; kadotat itsesi vain ainoana tarkkailupisteenä, ainoana tarkkailijana, ainoana todistajana. Todistat Kaiken olevaisen kaikesta olevaisesta. Kun tarkkailija havaitsee Kaikkena olevaisena, näkökulma Kaikesta olevaisesta muuttaa itse tarkkailijaa. Tarkkailija ei ole koskaan staattinen, ikuinen. Jälleen kerran, se on vain väliaikainen illuusio. Kaikki olevainen on aina ikuinen. Käsityksesi itsestä muuttuu yhdentekeväksi, epäolennaiseksi, koska olet lopultakin käsittänyt, pidät kiinni Kaikesta olevaisesta.

Gurusi puhuvat itsensä oivaltamisesta. ”Itse” on tässä virhe. Oivaltaminen on Kaiken olemisen oivaltaminen, että kyse oli aina vain Kaiken olemisesta. Sinulla on se taito. Sinä olet jakamaton tietoisuus. Olet unohtanut sen, koska olet muuttunut jaotteluksi jonka luulit itsesi olevan; mutta sinulla on kyky tietää koko tietoisuus, ja sen vuoksi olet elintärkeä universumille. On olemassa kokonaisia sivilisaatioita, joilla ei ole pääsyä tietoisuuteen. Puhut keinoälystä. On olemassa kokonaisia universumeita ja keinoälyjä, joilla on paljon enemmän älyä ja teknistä osaamista kuin sinulla, muttei pääsyä tietoisuuteen. Tietoisuus on Luoja. Tietoisuus on Jumala.

Oivaltamisen huipentuma

Emme tiedä mihin kaikkeen sinä pystyt. Ihmiskunta ei ole koskaan saavuttanut  tätä tasoa, tätä oivaltamisen huippua. Kasvu alkaa olla eksponentiaalista. Olemme kohta sen käännekohdassa…mutta emme vielä. Kutsumme sitä Suureksi siirtymiseksi 2017. Tämä on sen keskikohta. Se kestää joulukuun 2017 talvipäivänseisaukseen asti, jonka jälkeen kaikki alkaa rauhoittumaan ja mahdollisuudet suureen linjautumiseen hidastua.

Sillä aikaa kun ihmiset nukkuvat omassa tiedostamattomuudessaan, sivilisaatiot ja olennot, joilla on valtavasti älyä ja teknologiaa, ovat monella tapaa orjuuttaneet teitä. Mutta he pelkäävät teitä, niinkuin pitäisikin, koska sinulla on tietoisuus ja voit ohittaa heidän vankilansa. Etkä vain voi kulkea heidän rajoitusten ja vankiloiden ohi mistä ihmiskunta on löytänyt itsensä; kun sen ohitat, kuten juuri tänään luomasi rauha, voit riisua aseista kokonaisia sivilisaatioita.

Valtava voimasi

Nyt kiinnitetään paljon huomiota keskittyneenä ihmisten tietoisuuden kontrollointiin. On hyviä muukalaisia, pahoja muukalaisia, muttei kukaan pääse käsiksi rauhaan, jumaluuteen, universaalisuuteen, joka sinulla on. Se on suurin voimasi. Sen vuoksi olemme syntyneet, opettaaksemme teitä tänä aikana. Olet niin kyvykäs, niin ohjattu. Tiedämme, että sinä epäilet. Epäilyt eivät ole tärkeitä. Ilmestyt, ja ilmestymisesi avaa sydämesi, sielusi on avoin. Tarvitaan ainoastaan sinun kaunis ihmisyytesi.

Jalokivesi ovat universumissa. Meillä ei ole sen enemäpää sanottavaa koska sanomamme on jo valtava.

Kiitämme sinua. Tämä on MARK.”

Ja sitten sama englanniksi, Jonetten blogista.

*******************************************

The Great Shift of 2017

”You Are Jewels in the Universe”

’MARK’ Channeled by Jonette Crowley

 

“Everything—a thought, a person, a planet—is a temporary perceptual illusion—even if it’s temporary for billions of years— for the sake of experience in the nothingness or the space between.”

’MARK’

This short but brilliant piece was channeled a week before the total eclipse. It is a spectacularly succinct summary of what’s happening now in this Great Shift of 2017. It defines illusion and the role of consciousness in our liberation.  

With Love & Light, Jonette

’You Are Jewels in the Universe’

The Space Between

”You will find seamlessness in your life. You will find that who you are and where you go are the same thing; that what you do and who you are, are the same thing. You will find that where you used to use a lot of energy differentiating, trying to under “ stand if this theory is right or wrong, now you don’t care. Because all the mental energy you spend trying to decide—do I agree with that? Is that right?—keeps you out of the space between. The spacebetween is the space where the universe exists—the things, the concepts, the theories, the belief systems, the you, the me are perceptual illusions of the things between.

Everything is Nothing

Everything is nothing. Everything is the stuff between. When there seems to be stuff in the stuff between, that is a temporary perceptual illusion for the sake of experience. Everything—a thought, a person, a planet—is a temporary illusion for the sake of experience in the nothingness or the space between. That’s why we try to get you not to identify with the identities because you cannot see the space between when you are standing in the illusion. When you dissect other illusions, you don’t find truth. You can dissect the meaning of this theory or that person or that planet, and there’s no truth there because it’s a temporary—even if it’s temporary for billions of years—it’s a temporary illusion for the sake of experience. The universe exists in the space between, the nothing, the quantum field.

”The universe exists in the space between, the nothing, the quantum field”

The All-That-Is

As you begin to entrain with the quantum field, you don’t lose yourself; you just lose yourself as your only vantage point, the only observer, the only witness. You then witness the All-That-Is from the All-That-Is. When the observer witnesses as the All-That-Is, the perspective of All-That-Is changes the observer. The observer is never static, never eternal. Again, it is a temporary illusion. The All-That-Is is always eternal. Your sense of being becomes indifferent, irrelevant because you are finally entrained, encompassed with All-That-Is.

Your gurus talk about self realization. ‘Self’ is the mistake in that. Realization is All-That-Is realizing it was always All-That-Is. You have that capacity. You are consciousness undivided. You’ve forgotten that because you have become the division that you think you are; but you have the capacity to know all consciousness, and that’s why you are so pivotal for the universe. There are entire civilizations that do not have access to consciousness. You talk about artificial intelligence. There are entire universes and there are artificial intelligences vastly superior to you in intellect and technology but with no access to consciousness. Consciousness is Creator. Consciousness is God.

The Apex of Awareness

We do not know what you are capable of. Humanity has never reached this level, this apex of awareness. The growth begins to be exponential. It’s on the cusp of that now… but it’s not quite there. We have called this the Great Shift of 2017. This is the center of that great shift. It lasts through the solstice in December, and then things will calm down and the opportunity for grand realignment will slow down.

While humans sleep in their unconsciousness, civilizations and beings who have vast intellect and vast technology have in many ways enslaved you. But they are afraid of you and should be afraid of you because you have consciousness and can move past their cages. Not only can you move past their limitations or the prisons that humanity has found itself in; but once you move past it, such as the space of peace you’ve created tonight, you can then disarm those entire civilizations.

Your Great Power

This is a time where there is a lot of focus on controlling human consciousness. There are good aliens and there are bad aliens but no one has the access to peace, to God-ness, to universality that you have. That’s your great power. That’s why we have come into existence to be a teacher for you at this time. You are so able, so guided. We know you have doubts. Your doubts don’t matter. You show up, and in showing up your heart is open, your soul is open. Your beautiful humanness is all it takes.

You are jewels in the universe. We have nothing more to say because what we have said is tremendous.

We thank you. This is ’MARK’.

 

The 10th Dimension: Relativity Part I

From Identity to Relationship

The 10th Dimension – The Dimension of Relativity

Jonette Crowley is currently teaching a weekly course channeling MARK, where you learn about and experience the 10th Dimension — The Dimension of Relativity.You begin to actually feel yourself as relative or related and connected to the All-That-Is! It is a spectacular breakthrough in human consciousness. This excerpt is taken for class 8 of From Identity to Relativity. To listen to the first class in this series for free, go to JonetteCrowley.com.

 

 

 

 

Ihmiskunnan kosminen evoluutio menossa

Elokuun 21. päivästä lähtien joulukuun talvipäivän seisaukseen (21.12.) asti on kuulemma mahdollisuus poikkeavaan kehitykseen ihan ihmiskunnan evoluution kannalta. Tämä artikkeli on blogista, ja suorastaan kutkuttaa niin paljon, että se on pakko suomentaa myös teille. Jonette in Iceland

Jonetten mukaan meille on avautumassa nk. ”Vuoden 2017 Suuri Siirtyminen”. Vanhojen rakenteiden rajat ja siteet löystyvät nyt. Eräällä tavalla se luo epävarmuutta ja kaaosta. Toisaalta, se on mahdollisuus muokata uudestaan kaikki korkeammalle tasolle. Henkiseen kasvuun omistautuneille se on tarkoituksenmukainen siirtyminen. Meidän velvollisuutena on pitää selkeänä mielessä aikomus ihmiskunnan kosmisesta evoluutiosta. (Saat lisätietoa kirjeen lopussa miten sinä voit käyttää hyväksi elokuun 21. pvän energioita.)

Tämä vuoden loppuun saakka kestävä avautuminen tukee meitä suurissa ajatteluun liiityvissä päätöksissä ja kannustaa meitä ottamaan harkittuja askelia tulevaisuuteen liittyvässä luomistyössä. Kysy itseltäsi: ”Mitä aspekteja itsestäni olen valmis jättämään taakseni?” Nykyinen minäni on luotu aiemmin, menneisyydessä, tarkoituksena suojella meitä. Kysy itseltäsi: ”Mitkä tavat suojelevat minua tarkoituksenmukaisessa tulevaisuudessani?” Päätöksemme täytyy perustua tulevaisuuteemme, ei menneisyyden kollektiiviseen elämäntuskaan. Käytä tätä voimakasta aikaaaikomuksena kehittyä ’Homo-Luminoukseksi’ ~’Valaistuneeksi Ihmiseksi’. 

Pyrkimys kehittymiseen on painettu DNA:hamme. Näen ihmisten muuttuvan aikaan ja paikkaan sidotuista ihmisistä, ’maadoittuneiksi’ enemmänkin heidän omaan kvanttiolemukseksi. Tämänkaltainen uudelleen muokkaus avaa meille suoran yhteyden kosmiseen elinvoimaan. Tämä voi kuitenkin olla melko haastavaa fyysisille kehoillemme. Nyt on krittisen tärkeätä pysyä linjattuina voimakkaasti. Linjaa itsesi Maan  ja sisäisten Maaolentojen kanssa. Linjaa itsesi taivaallisten kehojen – auringon, kuun, suuren auringon kanssa. Tässä apuna, ensi viikolla lähetän teille muutaman 3 minuutin videon, jossa näytän yksinkertaisen ’Torus Body Movement for Aligning Worlds.’ (Torus kehon liike maailmojen linjaamiseen) Teemme myös erityisen videolähetyksen suorana MARK -tapahtumasta auringonpimennyksen aikaan. (Katso alla tarkemmat tiedot)Andieas's Torus Body Movement

 

 

Jonetten apukeinoja meille kaikille, jotka olemme halukkaita käyttämään hyväksi tätä mahdollisuutta avautua.

“Pimennykset ovat aina mahdollisuuksia merkittävään ihmiskunnan evoluutioon… Jos sinun täytyy tehdä suuria muutoksia sisäisesti tai ulkoisesti, saat tukea jolukuun loppuun saakka.”

’MARK’

’MARK’ kanavoi Elokuun 21. pvän täydellisestä auringon pimennyksestä

”Kaksijakoisuus — varjo ja valo— linjautuvat tämän auringon pimennyksen aikana luoden ilmiön, joka voi avata maailmat ei-dulaistisuuteen niille, jotka ovat ovat valmiita. Auringon pimennykset ovat mahdollisuuksia kvanttihypyille pois dualistisuuden käsiraudoista ykseyden tietoisuudelle. Kaksijakoisuus on vain kova paikka silloin kun se on sinun ainut todellisuus. Ykseydestä käsin koettuna kaksijakoisuus on uskomattoman värikäs, luova ja ällistyttävä. Kaksijakoisuus on manifestaation paikka. Ykseys ei tarvitse manifestoitumista. Tämä pimennys auttaa niitä, jotka ovat valmiita siirtymään duaalisuuden perspektiiviin ykseydestä sen sijaan, että nähtäisiin kaksijakoisuus sen sisältä. Pimennykset ovat aina mahdollisuuksia suurelle ihmiskunnan evoluutiolle.”

 

“Maailmassanne on paljon epävarmuutta. Se, yhdistettynä voimakkaaseen kaipaukseen kehittyä, ja energiataajuudet, jotka mahdollistavat evoluution, yhdistyvät nyt kaikki, avaten ikkunan nopeaan kasvuun. Se on auki jolukuun loppuun saakka, sitten se hidastuu. Mikäli sinun täytyy tehdä suuria muutoksia, sisäisesti tai ulkoisesti, saat siihen tukea joulukuun loppuun asti. Tämä on suurimpien mahdollisuuksien aikaa.”  – ’MARK’

Dr. Mattulich’s Global Goals

Tri Liana Mattulich on kansainvälisesti tunnettu lääketieteen tohtori, joka erikoistuu tietoisuuteen. Hän pyysi minua jakamaan mahdollisimman monen ihmiselle.  
blue_pearl

Elokuun 21.pvä 2017 tulee olemaan auringon pimennys, jonka kokonaisuuden polku kulkee läpi Yhdysvaltojen. Muinaisen viisauden mukaan tämänkaltainen kosminen tapahtuma tuo oikean ajoituksen ihmisten aikomuksen voimistamiseen, saa ideat kukkimaan, projektit, sitoumukset…

Yleismaailmallinen ihmiskunnan kosminen tarkoitus on planetaarinen rauha. 

Pimennykset nostavat energiatasoa, jota voi käyttää vanhojen kaavojen rikkomiseen. On helpottavaa osallistua johonkin henkiseen harjoitukseen, joka vapauttaa tunteita ja edesauttaa hyvää virtausta meille kaikille. Kuvittele mielessäsi ihmiskunnan kehittyvän ja jakavan parempaa elämisen tasoa.

Tämä on voimakasta maailmanlaajuinen mahdollisuus sallia ’mahdottoman tehtävän’ loppuun saattamista—

Kosminen evoluutio ihmiskunnassa.  

Planetaarinen rauha kaikille muodon saaneille maailmanlaajuisen eläville olennoille.

  • Keskitä tietoisuus näihin maailmanlaajuisiin tavoitteisiin. Pimennyksen voima on kanssamme 3 päivää ennen ja 3 päivää sen jälkeen. Elokuun 21. pvänä, on kuitenkin se ikkuna pimennyksen h-hetkestä 2 tuntia (tarkista aika ) hyvä aloittaa meditoimaan, rukoilemaan, tanssimaan, liikkumaan.
  • Keskity ja aseta aikomus näihin kahteen missioon. Säteile aikomustasi ulospäin, kuvitellen sen voimistuvan yhdistymällä muiden samankaltaisten rakastavien aikomusten kanssa. Pidä aikomusta noin 60 minuuttia. 
  • Viimeiset 15 minuuttia tee sisäisen voiman harjoituksia/liikkeitä, valmistellen psykofyysistä olemustasi ja energiaasi täydelliseen tietoisuuteen asti.
  • Tee töitä sisäisen aikomuksen kanssa ainakin viimeiset 4 – 5 minuuttia, jotka sisältävät täydellisen auringon pimennyksen 2 minuuttia kosmisen samanaikaisuuden kanssa; tai, oman keskittymiskykysi rajoissa pysy tehokkaana ja onnellisena. Rikastuta sisäistä työtäsi luomalla mielessä selkeä kuva kosmisesta evoluutiosta ihmiskunnassa  Ehkä kuvittelemalla kaikki ihmiset terveinä, tehokkaina ja onnellisina? He tanssivat yhdessä ja yhteistyössä?

Ehkä edustaen Planetaarista rauhaa kaikille maailman olennoille niin kauniina sinisenä helmenä avaruudessa, lähettäen eläinten ääniä vapaina ja sateenkaaren ilon värisinä, yhdessä ihanan musiikin kanssa, jonka ihmiskunta on luonut sivilisaatioille.

Ihmiskunnan “Aikomus” on voima, mikä toimiessaan ja suunnattuna tiettyihin tavoitteisiin käytettynä kuten tässä, geometristen potentiaalien meissä jokaisessa yhdistettynä näihin kosmisiin ’oikean ajoituksen oviin’; pisarakin sitä aikomuksen eliksiiriä voi muuttaa todellisuutta. uusi kehittyneempi ajatusmalli nousee kun me kaikki yhdessä käännämme ’aikomuksen’ ihmiskuntaan ja planeettaan, laajentuen parempiin elämisen laatuihin

Tervetuloa ja Mahalo läsnäolostasi ja opettaen muita ihmisiä toimimaan samoin tässä ainutkertaisessa, kosmisessa, maailmanlaajuisessa mahdollisuudessa. – Tri Liana Mattulich

MARK:in Erityinen Auringon pimennyksen kurssi

Tiistaina 22.8. Denverissä, COLORADOSSA

Osallistu henkilökohtaisesti tai videon kautta

Viesti Jonettelta:

”Tämän kokonaisuuden polun kulkiessa auringon pimennyksen aikaan Wyomingin keskeltä, olen matkalla kokemaan pimennystä. ’MARK’ kanavoi minulle, että on tärkeätä , että nukumme maassa yöt ennen pimennystä ja sen aikana olevan yön. Joten menemme telttailemaan ja retkeilemään. ’MARK’ yllätti minut antaen käskyn, että pimennysyön jälkeisenä iltapäivänä meidän tulisi ajaa Devil’s Toweriin Wyomingin koillisosassa. Tämä muinainen tulivuori oli pyhä alkuperäiskansoille ja keskeinen elokuvassa ’Close Encounters of the Third Kind’. Minua todella kiinnostaa se mitä sieltä löydämme.  Erityislähetyksemme Pimennys ’MARK’ tapahtuma on pimennyksen jälkeisenä päivänä, ja samana iltana kuin vierailemme Devil’s Towerissa.”

Devils Tower, Wyoming

Devil's Tower

Täydellinen Auringon pimennys, joka kulkee Yhdysvaltojen läpi elokuun 21. päivä, on erittäin voimakasta aikaa, jolloin todellisuuden siteet höllentyvät, sallien meidän purkaa ja uudelleen luoda elämämme ja kollektiivi. Jonette retkeilee Wyomingissa kokeakseen pimennyksen. Tämä erityis ’MARK’ -kurssi Denverissä nauhoitetaan suorana. Tämä ilta kuuluu osana 10. ulottuvuuden sarjaan, mutta voidaan ostaa erikseen yksittäisenä tapahtumana.

Pvm:  Tiistai 22.8.2017

Aika:  19:00 – 21:45 MDT

Paikka:  First Spiritual Science Church Of Denver, 3375 S. Dahlia Denver, CO 80222

Hinta: $35.00

Contact: Julie at  Julie@JonetteCrowley.com tai +1 (303) 689-9318

Huomio: Tämä on osana MARK Sarjaa Relativity Part II course.  Voit ilmoittautua koko 8 osaiseen kurssiin jolloin saat tämän kurssin yhtenä sen osana.

Kaikki mukaan luomaan uutta ja parempaa maailmaa!

Special ’MARK’ Solar Eclipse Class

Same in English:
Cosmic Evolution for the Human Race
Jonette in IcelandFrom now through the December 21 solstice we are in an opening that I’m calling the ”Great Shift of 2017.” The bonds of old structures are  loosening now. On one hand this creates uncertainty and chaos. On the other, it’s a grand opportunity for restructuring everything to a higher level. For those of us dedicated to spiritual growth it is an Intentional Shift. It’s incumbent upon us to hold clear the intention of cosmic evolution for the human race. (Read more about how you can utilize the energies of the August 21st solar eclipse, in my blog at the end of this newsletter.)

The opening from now through the end of the year supports us in making major changes in our thinking and pushes us to take deliberate action to create our intended future. Ask yourself: ”What aspects of myself am I ready to leave behind?” Our present self was created in our past to protect us. It is a reaction to perceived harm. Ask yourself, ”What ways of being support my intended future?” Our decisions must be based on our future, not the angst of our collective past. Use this powerful time to intend to evolve into ’Homo-Luminous.’

Imprinted in our DNA is the drive to evolve. I’m seeing people transform from being grounded in time and place, to being ‘grounded’  rather to their own quantum essence. This restructuring gives us direct connection to our cosmic life force. However, physically this can be a challenge to our bodies. Being strongly aligned Andieas's Torus Body Movementnow is critical. Align yourself with the Earth and inner Earth beings. Align with the heavenly bodies—moon, sun, great central sun. To help with this, next week we’ll be sending out a couple of 3-minute videos demonstrating a simple ’Torus Body Movement for Aligning Worlds.’ We will also do a special video live-stream MARK event for the eclipse. (See details below.)

Eclipse-An-Opportunity-for-Human-Evolution

August 21st Solar Eclipse-An Opportunity for Major Human Evolution

 “Eclipses are always opportunities for major human evolution… If there are major changes that you need to make, inside yourself or externally, you are supported from now until late December.”

’MARK’

’MARK’ channels about the August 21st Total Solar Eclipse

”Duality— shadow and light— aligning during this solar eclipse create a phenomenon that can open worlds to non-duality for those who are ready. Solar eclipses are opportunities for quantum leaps out of the handcuffs of duality into unity consciousness. Duality is only a hard place when that’s your only reality. Duality when experienced from unity is incredibly colorful, creative and amazing. Duality is the place of manifestation. Unity doesn’t need to manifest. This eclipse helps those who are ready to move to a perspective of duality from unity rather than seeing duality from inside duality. Eclipses are always opportunities for major human evolution.”

 

“There is a great deal of uncertainty in your world. That, combined with the strong yearning to evolve and the energy frequencies that enable evolution all coming together, opens a window of rapid growth.  It will be open through late December, then it slows down. If there are major changes that you need to make, inside yourself or externally, you are supported from now until late December. This is the time of greatest opportunity.”  – ’MARK’

Dr. Mattulich’s Global Goals

Dr Liana Mattulich, an internationally know medical doctor who specializes in consciousness asked me to share this with as many of you as possible.
blue_pearl

August 21, 2017 will be a solar eclipse whose path of totality will pass through the middle of the USA. Ancient wisdom knows that this kind of cosmic event brings right timing for the empowerment of human intent, the flourishing of ideas, projects, commitments….

Our global human intent for this cosmic event is for planetary peace.

 

Eclipses bring a heightened level of energy that can be used for breaking through old patterns. It is a helpful time to engage in spiritual practices that release emotions and flow beneficial intentions out to all. Envision all humanity evolving and sharing a better quality of life.

This is a powerful global opportunity to allow ‘impossible mission’ to be accomplished—

Cosmic Evolution in the human race. Planetary Peace for all forms of galactic life.

Please focus your awareness in these global goals.  The power of the eclipse is with us 3 days before and 3 days after. However on August 21, ideally in the window of 2 hours around the momentum of totality of the solar eclipse (please check the time of totality for you) begin to meditate, pray, dance, move. Focus and intend the reality of these 2 missions. Radiate the intention out, imagining it strengthening by connecting to other similar loving intentions. Hold the intent for 60 minutes. 

The last 15 minutes do the exercises/movements of inner power, to prepare your psychophysiology and energies to be in total awareness.  Work with the inner intent at least 4 to 5 minutes, which will include the 2 minutes of solar totality for cosmic simultaneity; or, what your span of concentration allows you to be efficient and happy.  Enrich that inner work by creating your clear image of cosmic evolution in the human race  Maybe, visualizing all kinds of people healthy, efficient and happy?  they are dancing together in cooperation and team-works? 

Maybe represent Planetary Peace for all forms of galactic life as a beautiful blue pearl in space, emitting the sounds of all animals in free and colorful rainbows of joy, together with all the wonderful music that humans created for civilizations.

Human “Intent” is a force in action when it is directed to specific goals and used, as here, with geometric potentials in each of us by these unique cosmic ‘doors of right timing’; the drop of that intent-elixir can transmute reality.  A new advanced paradigm arises as, all of us, join-turn out this ‘intent’ for human race and the planet, which expands better qualities of life.

Welcome and Mahalo for your presence and for educating other humans to do the same in this unique, cosmic, global opportunity. – Dr. Liana Mattulich

MARK’s Special Solar Eclipse Class

Tuesday, August 22 in Denver, CO

Attend in Person or via Video Live Stream

Note from Jonette

As the path of totality for this solar eclipse passes through the middle of Wyoming. I will be traveling to experience the eclipse. ’MARK’ channeled to me that it is important that we sleep on the ground the night before the eclipse and the night of the eclipse. So we will be bringing a tent and camping. ’MARK’ also surprised me with the directive that the afternoon after the eclipse we should drive to Devil’s Tower in north eastern Wyoming. This ancient volcanic core was holy to the native people and was central in the movie ’Close Encounters of the Third Kind’.  I’m very curious what we will find.  Our special Eclipse ’MARK’ event will be the day after the eclipse, and the same evening we visit Devil’s Tower.

Devils Tower, Wyoming

Devil's Tower

The total solar eclipse that passes over the U.S. on August 21st is a powerful time where the bonds of reality are loosened, giving us the opening to un-create and re-create our lives and the collective. Jonette will be camping out in Wyoming to experience the eclipse. This special ’MARK’ class in Denver the day after will be video live-streamed. This evening is part of our 10th Dimension series, but you can purchase this as a single event.

Class Details

Date:  Tuesday, August 22, 2017

Time:  7:00PM – 9:45PM MDT

Location:  First Spiritual Science Church Of Denver, 3375 S. Dahlia Denver, CO 80222

Price: $35.00

Contact: Julie at  Julie@JonetteCrowley.com or +1 (303) 689-9318

Note: This is part of you MARK Series Relativity Part II course.  You can sign up for the whole 8 class course and you will receive this class as part of the 8 classes.

Special ’MARK’ Solar Eclipse Class

Kiitospäivän kunniaksi, viesti Markilta.

Kiitospäivä on amerikkalaisille ehkä vieläkin tärkeämpi päivä kuin joulu – ainakin mitä tulee perheiden yhdistämiseen ja yhdessä oloon.

Jonette julkaisee joka vuosi saman viestin Kiitospäivän kunniaksi, eihän sen viesti vanhene tai kulu vuosien saatossa. Laitan tähän yhteyteen myös alkuperäisen, sekä äänitteen, josta voit kuunnella tämän viestin.

”Kiitos, että saan antaa ja vastaanottaa!

Siunausta, siunausta rakkaat ystävät. Tässä Mark. Joskus koet meidät äänenä, kehosta erillään olevana. Tai kenties pidät meitä suorana linkkinä Lähteestä. Mutta nyt haluaisimme sinun tuntevan meidät kaikkialla ympärilläsi – pidellen sinua, halaillen sinua, antaen rakkautta sinulle. Joten pyydämme sinua pehmentämään sisintäsi; pehmitä sydäntäsi, pehmitä sieluasi ottamaan vastaan rakkautta. Kiitoksen antaminen ja vastaanottaminen ovat vain rakkauden kaksi eri aspektia. Tiedät, että me rakastamme sinua. Opettamisen vuosina harvoin pysähdymme antamaan sinulle sen tuntemuksen.

Ime sisimpääsi rakkaus ja sitten anna imeytyä vielä lisää. Salli tämän rakkauden sähköistää sinut, lumota sinut; ihailla sinua. Anna kaikkien tukosten rikkoutua, jotta voit ottaa vastaan rajoittamattoman, täydellisen ihailun. Toistamme sen vielä koska sitä on niin vaikea saada viesti läpi egosi… SALLI ITSESI OTTAA VASTAAN täydellinen, kokonainen, rajoittamaton IHAILU! Anna sen murskata omat kuvitelmasi pienuudesta ja kelpaamattomuudesta. Anna sen tuhota pelkosi.

OTA VASTAAN se, että sinua ihaillaan; sellaisena kuin sinä olet; juuri niin kuin SINÄ elät ja hengität. Olet rakas! Tunne hellimisen virta. Tunne ihailun virta. Tunne täydellisen luottamuksen virta. Se on myös kova pala. Tiedät monta syytä miksei sinuun voisi luottaa.  OTA VASTAAN, että Universumi luottaa sinuun. Jos et sitä ota vastaan, on siinä este ja perussyistä miksi et itse luota maailmaan. Sinua hellitään, rakastetaan, ihaillaan… sinua … juuri niin kuin olet ja sinuun luotetaan. Luotetaan! Vastaanota se joka soluusi. Sitten ime se vielä syemmälle soluihisi. Luottamus voi muuttaa – kun se on otettu vastaan kunnolla – niin paljon. Luottamus polttaa itsesi epäilyn; koska kuka voisi pitää kiinni mitättömästä itse-epäilystä jos Kosmos luottaa sinuun? Kosmos LUOTTAA sinuun!

Tunne ja vastaanota kunnioitus. Sinua kunnioitetaan. SINUA, nykytilassasi kunnioitetaan. Kuinka et voisi olla kaikkia näitä asioita? Sinä olet Luoja. Silti, jotenkin etsit jumaluutta, pitäen kiinni kaikista vioistasi. SINUA kunnioitetaan. Ota se vastaan voimana – ei sanana – Valona, sähköistävänä voimana. Ota se vastaan sisimpääsi.

Tässä toinen, osana Kiitospäivän kimppua sinulle, Kiitoksen antaminen sinulle … Olet viaton. Salli sen kaikua kaikkien niiden valheiden läpi, joihin olet uskonut. SINÄ olet VIATON. Viaton. Anna sen murskata väärät kuvitelmat ja korvaa ne tällä Valon totuudella. Yksinkertaisesti: viaton. Sinua vaalitaan uskomattoman paljon. Sinua arvostetaan yli monien maailmojen. Miksi niin monet suuret olennot keskittäisivät rakkautensa, huomionsa tähän siniseen maapalloon, jos ei sinuun suunnatun rakkauden vuoksi? Roolisi Kosmoksessa – SINUN rooliasi – yksilöllisenä sieluna … arvostetaan ja vaalitaan ja hellitään! Sinua arvostetaan mittaamattoman paljon; arvostetaan, että olet ottanut fyysisen kehon muodon; suostunut unohtamaan – oppiaksesi. Kokonaiset erilaisten olentojen sivilisaatiot arvostavat sinua. Luonto, Maan äiti arvostaa sinua.

Joskus tunnet vain pimeän puolen … ehkä, kuitenkin, olet loukannut Äiti Maata lajina. Oletko koskaan pysähtynyt katsomaan kuinka paljon se antaa ja kuinka paljon sen antaa sinulle, koska olet juuri sitä mitä olet? Sinua arvostavat myös Taivaalliset Isännät, sekä itse Luonto syvästi. Tunne se luissasi ja atomeissasi.

Hiljene hetkeksi kun kokoat itsesi uudestaan, hyväksyen kaikki nämä sanat ja kaikki nämä energiat. Puhdistaudu vanhasta ja todella ota vastaan kaikki tämä. Anna sen tehdä sinusta uusi versio. Te ihmiset rakastelette (make love ~ teette rakkautta) ja me sanomme; antakaa rakkauden muovata teidät. 

Ota vastaan tämä rakkaus ja anna sen muovata sinut uudestaan. Kerää tämä fyysiseen kehoosi ja Valokehoosi, ala säteillä enemmän, hienommin, loistaen kirkkaammin. Jos uskot, että rakkaus muovaa sinut … täytyy sinun tietää, ettei se tee mitään mitä sinun täytyisi hävetä. Tunne rakkauden luottamus sinuun. Silti, annat usein pienen egosi kertoa sinulle jotain muuta, rakentaen kokonaisia maailmoja  näiden valheiden ympärille… suojaamaan sinua omalta määräysvallaltasi.

Jos rakkaus muovaisi sinut – tekisi se sinut TÄYDELLISESTI! Ja niin se on tehnytkin! Voitko hyväksyä sen nyt? Oletko vihdoin valmis? Oletko valmis … hyväksymään, että olet vain Rakkautta? Millään muulla ei ole valtaa luoda paitsi rakkaudella. Avaa sydämesi, avaa sielusi, ja avaa solusi … ottamaan vastaan kiitosta, ottamaan vastaan rakkautta. Salli sen muuttaa olemuksesi kemia sillä vain rakkaus sen voi tehdä jos sen sallitaan. Kylve rakkauden kieppuvassa huurteessa ja sen kaikissa aspekteissa; arvostuksessa ja kunnioituksessa.

Ole armas. Pysy luotettavana. Kaikki rakkauden aspektit. Tunne kuinka ne pyörivät ympärilläsi ja tanssivat sydämeesi. Anna niiden kohottaa elämääsi. Sinä olet Rakkaus. Mikään muu ei ole todellista. Rakkaus on sinut tehnyt. Ja sen kädenjälki on mahtava.  Puhumme sinulle. Tämän Kiitospäivän aikana toivomme, että otat vastaan esteettä, että sinä olet – sinä olet – siis puhumme sinulle…suurenmoinen. Ei niin, että sinusta tulee suurenmoinen, vaan olet jo sitä! Tunne sen valon loisto. Valon tiedostaminen voi muuttaa kaiken. Se on lahjamme sinulle tähän vuoden aikaan.

Joten, kaikkien meidän, jotka tietävät miten tavoittaa sinut ja kuinka rakastaa – täydestä sydämestämme rakastamme sinua ja jätämme sinut aina kiittäen ja rakastaen. Tässä on Mark… ja niin monet muut. Kiitos SINULLE!”  

 

Ja sitten sama englanniksi.

*****************************

Mark’s “Thanks Receiving” Thanksgiving Message

Channeled by Jonette Crowley http://www.jonettecrowley.com/ Copyright Jonette Crowley.

Click on the player to hear the meditation and Enjoy !!!  The transcript of this meditation is below the picture.

http://playaudiomessage.com/play.asp?m=130034&f=JEPLEF&ps=14&c=FFFFFF&pm=2&h=29

Blessings, blessings dear friends.  This is Mark. Sometimes you feel us as a voice, as a disembodied being.  Or perhaps you find us in a straight line from the Source.  But now we would like you to feel us around you everywhere — holding you, embracing you; giving you love. So we would ask you to soften your very being; soften your heart and soul in a way to receive love.  For Thanksgiving and Thanks Receiving are simply two aspects of being love. You know that we love you.  But in our years of teaching we seldom stop to let you simply feel that.

Absorb our love into your being and then absorb more.  Allow this love to electrify you, to magnetize you; to adore you.  Allow all your blocks to be broken down so that you can receive unfettered, complete adoration. We’ll say it again because it is hard to get this word past your ego…  LET YOURSELF RECEIVE complete, whole, unfettered ADORATION!  Let it crush your concepts of smallness and unworthiness.  Let it obliterate your fears.

RECEIVE that you are adored; just who you are; just as YOU live and breathe.  You are cherished!  Feel the stream of being cherished.  Feel the stream of adoration.   Feel the stream of complete trust.  That’s a hard one too.  You come up with all the reasons why you are not trusted.  RECEIVE that you are trusted by the Universe.  Failure to receive this is the core of your inability to trust the world.  You are cherished, loved, adored… you… just how you are, are trusted.  Trusted!  Receive that into your cells.  Then receive it deeper into your cells.  There is much that trust, when received wholly, can transform.  Trust burns off self-doubt; for who could hold on to your puny self-doubt when you have the Cosmos trusting you?  The Cosmos TRUSTS you!

Feel and receive reverence.  You are revered.  YOU, in your present state are revered.  For how could you not be all these things?  You are God.  Yet, somehow you seek to attain Godhood, yet hold on to all your faults.  YOU are revered.  Receive this not as a word – but as a power, as a Light, as an electrifying force.  Receive it into your being.

Here’s another, as part of our bouquet of Thanksgiving to you, Thanks-receiving for you…  You are innocent.  Feel that reverberate through all the lies you have believed.  YOU are INNOCENT.  Innocent.  Let that shatter false conceptions and replace it with the truth of this Light.  Simply: Innocent.  You are treasured beyond belief.  You are valued beyond worlds and worlds.  Why would so many great beings focus their love, their attention on this blue globe except for the love we have for you?  Your role in the Cosmos—YOUR role… as an individual Soul… is valued and treasured and cherished! You are appreciated beyond measure; appreciated for having taken on a physical body; for having agreed to forget — in order to learn.  Whole civilizations of beings appreciate you.  Nature, your Mother the Earth appreciates you.

Sometimes you only feel the dark side… how, perhaps, you’ve hurt the Mother Earth as a species.  But have you sat to see how much She gives and how much She gives because of who you are!?  You are appreciated by the Heavenly Hosts, by Nature herself deeply.  Feel this in your bones and your atoms.

Be silent while you reorganize yourself, having accepted all these words and all these energies.  Clean out the old and really receive all this.  Let it remake you.  You humans make love and we say let Love make you.

Receive this love and let it make you anew.  Collect this into your physical body and into your Light body, becoming more radiant,  more fine, more brilliantly lit.   If you believe that Love makes you… then you must know She would never make anything to be ashamed of.  Feel the confidence that Love has in you.  Yet, so often you allow your small ego to tell you otherwise, to construct whole worlds around these lies… to shield you from your own mastery.

If Love were to make you—She would make you PERFECTLY!  And She has!  Can you accept this now?  Are you finally ready?  Are you ready… to accept that you are only Love?  Nothing else has the power to create form but Love.  Open your heart, open your soul, and open your cells… receiving thanks, receiving love.  Allow it to transform the very chemistry of your being as only Love can when it is admitted.   Bathe in the swirling mists of Love and all its aspects: appreciation and reverence.

Be cherished.  Be trusted.  All are aspects of Love.  Feel them swirl around you and dance into your heart.  Feel them lift your state of life.   You are Love.  Nothing else is real.   Love has made you.  And Her handiwork is magnificent.  We’re talking to you.  In this period of Thanksgiving we wish you to receive without boundaries, that you —you— we’re talking to YOU… are magnificent.  Not you are becoming magnificent, you are!  Feel the brilliance of that Light.  It is that acknowledgment of Light that will show up and change everything.  This is our gift to you in this season.

So, with full hearts on behalf of the multitudes who know how to reach you and know how to love—we love you and we leave you always in love, and in Thanksgiving.  This is Mark… and many, many others.  We thank YOU!

Mielikuvitus, lahja ihmisille, kanavointi

Tämä kanavointi käsittelee eräitä lempiaiheistani; mieli, sen eri tasot, tietoisuus, sen kehittäminen ja eri mahdollisuudet siihen liittyen. Kanavointi on ote tämän vuoden The Keystone Dialogeista, osa I.

ged-horizon-pic3MARKIN vastauksia aiheesta mielikuvitus, tietoisuuden kehitys ja ihmeet…

Mielikuvitus. Ensimmäinen aiheista on mielikuvitus. Kun se lausutaan ääneen (englanniksi Imagination), se kuulostaa ”Olen nero” ,”I am a genie!”. Sanalla sanoen portti taikuuteen.  Nerous (genie) on tietysti hengen nimi. Mielikuvitus toimii siltana ihmismielen, ihmisten aistien ja ultraihmisen eli korkeamman ihmisen välillä. Mielikuvitus avaa portaalit eri realiteetteeihin, joita eivät logiikat sido. Sellaisena, mielikuvitus on portaali, silta manifestaatioon, luomiseen, uudelleen luomiseen ja purkamiseen asioista, joita emme enää halua elämäämme. Mikä se sitten on? Se on pyhä ovi.

Missä se on? Missä vain, mihin ihmiset kulkevat jättäen logiikan ja käyttävät Jumalan meille antamaa voimaa luoda jotain uutta, jota ei silmien edessä ole. Aivot aktivoivat mielikuvituksen. Aivot toimivat mielen muuntajana. Mieli ei ole aivojen tuote, vaan tietoisuuden tuote. Mielikuvitus kuuluu enemmänkin mielen alueeseen, jonka aivot ovat muuntaneet tai kääntäneet.  Mielikuvitus laajenee sitä mukaa kun kehitymme ja on aina seuraavassa horisontissa…ja seuraavasssa. Sinä, joka kehityt, voit kuvitella maailmoja, joita et 20 vuotta sitten pystynyt kuvittelemaan.

Henkientiteetit ja mielikuvitus

Hengen entiteetit elävät mielikuvituksessa, koska niillä ei ole logiikan tuomia rajoja. Sinun mielikuvitusystäväsi ovat kuvitteellisia sinulle, mutta myös itselleen koska ne elävät höpömaailmassa – tämä ei tarkoita, että ne olisivat potaskaa, vaan että ne ovat aistien ulottumattomissa.

Me/MARK – henkioppaana – kuvittelimme sinut, ja siinä olet. Sinä olet meidän mielikuvituksemme tuote, niin kuin mekin olemme sinun. Tämä on yhteiskuvitelmaa mielen maailmassa, koska mieltä ei ole yksilöity. Se aistitaan yksilöllisesti. Aivosi aistivat mielen tai tietoisuuden eri tavoin kuin jonkun toisen aivot; mutta mieli/tietoisuus itsessään ei ole sirpaloitunut. Jaamme kaikki saman mielen tai tietoisuuden. Kun joku sanoo ”Olen muuttanut mieleni”, he eivät ole muuttaneet tietoisuutta. He ovat muuttaneet näkökulmaansa tietoisuudesta ja näkevät sen eri tavalla. Me/MARK olemme kuvitteellisia sinun mielessäsi, sekä siinä, että kuvittelemme.

Tietoisuuden tasot

Mielikuvitus on aina seuraavassa horisontissa. Kun käytät 100% aivoistasi, seuraava horisontti on olla tietoisuus, jota aivojen ei tarvitse enää muuntaa. Tietoisuus vuorovaikutuksessa tietoisuuden kanssa on korkeampi taso. Aivosi toimivat muuntajana – käytämme termejä mieli ja tietoisuus. Mieli on sinun määrittelemä osa tietoisuutta. Tietoisuutta ei todellisuudessa voi jakaa, mutta sitä voi tarkastella eri näkökulmista eri aivojen kautta. Alitajunnan, tietoisen mielen ja tiedostamattoman välillä ei ole suuria rajoja. Tietoinen mielesi on se, mistä olet tietoinen. Tavoitteemme on auttaa ihmisiä lisäämään tietoisuutta eli tiedostaa enemmän. Alitajunta on se mistä voisit olla tietoinen, mutta se on työnnetty syrjään, koska et voi olla tietoinen kaikesta samanaikaisesti. Se voi olla vanhaa ja traumaattista, joten kutsumme sitä alitajuiseksi. Tiedostamaton on meidän määritelmämme sille valtavan laajalle osalle, joka ei ole juuri saanut paljon tietoisuutta. Se on meidän mukaamme syvä paikka, enemmän piilossa kuin alitajunta. Tiedostamaton mieli ohittaa lineaarisen ajan ja on yhteydessä kosmisen mielen muistoihin. Se on tiedostamattomassa mielessä koska suurin osa ihmiskunnasta ei ole koskaan tiedostanut sitä. Tietoisuus on kaikkea tätä. Kun puhumme tietoisuuden laajentamisesta, tarkoitamme laajennamme tietoisuutta kaikkien näiden kerrostumien läpi.

Ihmisillä on tarpeeksi tehtävää integroida alitajunta.  On tärkeää puhdistaa ja kirkastaa sitä koska sitä, mistä emme ole tietoisia, ei tunneta, ei ole mahdollista tietää tai muuttaa.Tietoisuutesi tai alitajuntasi ulottuvilla ei ole mahdollista muuttaa mitään. Olemme auttaneet sinua puhdistamaan ja kirkastamaan alitajuntaasi tietoisen tai kirkkaan mielen avulla. Se mahdollistaa sinua menemään kollektiiviseen alitajuntaan ja alkaa puhdistamaan ja kirkastamaan vanhoja traumoja ja itseään toistavia kuvioita ihmisenä. Sen täytyy tapahtua ensin ennen kuin kollektivisella tiedostamattomalla on pääsy tietoisuuteen. Alitajunta on sen, mistä olet tietoinen, ja sen tiedostamattoman kosmisen ja mystisen alueen välissä. Voisimme kutsua kosmista tietoisuutta vaikka tiedostamattoman elementiksi. Se ei ole pimeä. Sitä ei vain tunneta.

Laajempi tietoisuus on itsessään täydellinen. Ainoa tarvittava aktivointi on sinun herääminen sille, että tiedät mikä on täydellistä. Tehtäväsi on muistaa kuinka yhdistyä sinulle itsellesi korkeimpaan mahdolliseen tasoon suuremmalla tietoisuudella. Tämä pätee kaikkiin teihin, joita tämä vetää puoleensa teidän omasta vaatimuksestanne. Se evoluution töytäisy on syntynyt teissä ja voidaan kieltää vain jonkun aikaa.  

Haluamme sinun ymmärtävän, että ihmisperspektiivistä tarkasteltuna evoluutio seuraa sellaista aikajanaa, jossa asiat tuntuvat siirtyvän suurempaan rauhaan tai kaaoksesta koherentimpaan tilaan; mutta evoluutio ulkopuolelta nähtynä ei ole aikajaksoitettua. Sen vuoksi muistutamme sinua pitämään yllä tilaa ihmeille, joita ei ole ennen tapahtunut. Pidä mielessä odottamattomien ihmeiden mahdollisuus, odottamattomien kosmisten avautumisen mahdollisuus.

Ihmiset ovat yksi universumin ihmeellisimmistä, henkisimmistä koneista. Olet suunnattoman voimakas siinä kuinka sinut on suunniteltu ja vielä huikean paljon voimakkaampi kun tuot hengen siihen yksilölliseen ja fantastiseen designiin. Me olemme aina häkeltyneitä ihmisten osoittamasta potentiaalista, varsinkin kun he ilmaantuvat kollektiiviin ja kannattelevat tilaa pyyteettömälle rakkaudelle.

******************************************************************************************

In English the same article:

The Keystone Dialogues 2016 – Part I

‘MARK’ Channeled by Jonette Crowley

Keystone-by-Jeff_Andrew

Channeled Answers to Questions on Imagination, Evolution of Consciousness, and Miracles…

 

Imagination

The first subject is imagination. When the word imagine is spelled out loud: IMAGINE, it sounds like ‘I am a genie!’

‘Imagine’ is truly the doorway to magic. Genie, of course, is the name for spirit. Imagination is the bridge between the human mind and human senses and what we’ll call the ultra-human or higher human. Imagination opens the portals to realities that are not bounded by logic. As such, imagination is the portal, is the bridge to manifestation, to creation, to re-creation, and to uncreate things that you don’t want in your life. So what is it? It is a sacred doorway.

Where is it? Everywhere that humans leave logic and use their God-given strengths to create something that isn’t in front of them. The brain fires imagination. The brain is a transducer of mind. Mind is not a product of brain but is a product of consciousness. Imagination is more in the realm of mind and transduced or translated by brain.

Imagination expands as we evolve because imagination is always the next horizon…and the next horizon. You who are evolving can imagine worlds that 20 years ago you couldn’t imagine imagining.

Spirit Entities and Imagination

Spirit entities live in imagination because they don’t have the boundaries of logic. Your imaginary friends are imaginary to you but they’re also imaginary to themselves because they live in the nonsensical world— this doesn’t mean they’re nonsense, it means they are beyond senses.

We/MARK —as a spirit guide—imagined you, and here you are. You are a product of our imagination, and we are a product of yours. There is co-imagination in the world of mind because mind is not individualized. It is sensed individually. Your brain senses mind or consciousness differently than somebody else’s brain does; but mind/consciousness itself is not fragmented. We all share the same mind or consciousness. When someone says “I’ve changed my mind,” they haven’t changed consciousness. They’ve changed their perspectiveon consciousness and therefore, see it in a different way. We/MARK are imaginary in your mind, and we are imaginary in that we imagine.

 

Levels of Consciousness

Imagination is always the next horizon. When you use 100% of your brain, the next horizon is to be consciousness that doesn’t need to be translated by brain at all. Consciousness interacting with consciousness is the higher level.

Your brain is a translator for— we’re using the terms mind and consciousness. Mind is your self-determined subset of consciousness. Really consciousness is not reducible but it’s translatable from different perspectives by different brains.

There aren’t strong boundaries between subconscious, unconscious and conscious. Your conscious mind is that which you are currently aware. Our goal is to help people increase in consciousness, which means be aware of more. Subconscious is that which you could be conscious of but it is pushed into the shadows because you can’t be conscious of everything at the same time. It might be old and traumatic so that is what we call subconscious. Unconscious in our definition is that vast area that has not had much human awareness at all. In our definition, unconscious is a deeper place, a more hidden place than is subconscious. The unconscious mind transcends linear time and is linked to the memories of the cosmic mind. It’s in the unconscious field because most humans have never been conscious of it. Consciousness is all of this. As we talk about expanding consciousness, we mean expanding awareness through all those levels.

People have a big job just to integrate the subconscious. It’s important to clean and clear it because that which is not conscious is not known, knowable, or changable. There’s no change possible in anything that is sub- or under your consciousness. We’ve been helping you clean and clear your subconscious with your conscious or light mind. That allows you to go into the collective subconscious and begin to clean and clear traumas and patterns that keep repeating themselves in the human experience. This will have to happen first before the realms of collective unconscious have a clear pathway into conscious awareness. The subconscious is between what you’re conscious of and that mystical area of the unconscious which is cosmic. We might call cosmic consciousness an element of the unconscious. It’s not dark. It’s just not known.

The greater consciousness is in itself complete. The only activation required is your awakening to know that which is complete. Your work is to remember how to reconnect to the highest level possible for yourself and with the greater conscious mind. It is the work of all of you who are drawn to this because it is your urging. That evolutionary nudge is born within you and can only be denied for so long.

We want you to understand that evolution as seen from the human perspective is along a timeline where things appear to move to greater peace or greater coherence from chaos; but evolution as seen from outside time is not sequential. Therefore, we remind you to hold the space for miracles that have no precedent. Hold in your mind the possibility of unprecedented miracles, unprecedented cosmic openings.

Human beings are some of the most amazing, spiritualized machines in the Universe. You are immensely powerful in how you were designed and even more immensely powerful when you bring spirit into that unique and fantastic design. We are always overwhelmed by the potentiality that humans show, especially when humans show up in the collective and hold a space for unconditional love.

To order the audio download of this or other MARK courses, or listen to free sample’s of MARK’s meditations and classes go to:www.JonetteCrowley.com

 

Palvelua ennen kaikkea

Jonette kirjoittaa helmikuisessa blogissaan mm. palvelusta ja sen tarkoituksesta. Mistä siinä on kyse? Miten sitten palvelemme muita? Mitä tekemistä palvelulla on kvanttimaailmassa? Näihin kysymyksiin vastaa seuraava artikkeli.

”Kaiken palvelun perustana on olla palveltavana. Rakkauden perustana on olla rakastettu. Antamisen perustana on vastaanottaminen.”

ota vastaan

”Kaiken palvelun perusta on olla palveltavana. Rakkauden perustana on olla rakastettu. Antamisen perustana on vastaanottaminen. Palvelu on niin paljon muutakin kuin antamista. Kyse on oman olemisen ilmaisemista säteillen ilman ponnistelua, joka ei maksa sinulle mitään. Katsoessamme ihmisten tilaa viimeisten parin tuhannen vuoden ajan, vastaanottamisen puute on kuivattanut antamisen kaivon tyhjiin. Me haluamme sinun hajottavan kaikki ovet, epäröinnin, vastustuksen ja syvän karmisen syyllisyyden vastaanottamisen ja palvelujen tieltä.

Salli hiljaisuuden vallata sinut – hiljaisuuden joka tukee sinua, ravitsee ja hoivaa, josta et voi saada tarpeeksesi. Tämä hiljaisuus tuntuu kuin kvantti- tai kahdeksannelta ulottuvuudelta. Siihen sisältyy vielä näkymätöntä luovuutta ja potentiaalia.Havaitset näkymättömän maailman rauhan nyt. Tunne kuinka tämä rauha ravitsee sinua. Jos et voi vastaanottaa rauhaa, sinä et voi ottaa vastaan. Vastustus katoaa kokonaan kun olet rauha. Nyt sitten, samoin kuin otit vastaan rauhan, ota vastaan kaikkea – armoa, lahjoja, rakkautta, viisautta, valtaa, runsautta, luovuutta – niin paljon, ettei tarvitse mieltää sitä palveluksi. Ota vastaan loputtomasti – ja seuraa mitä muutoksia sinun täytyy tehdä itsesi kanssa, jotta voit vastaanottaa äärettömyyden – sinua palvellaan kaikessa. Anna tämän muuttaa sinut.

Hukkaa itsesi kunnes ei enää ole sisäänvirtausta – Olet yhtä vastaanottamasi kanssa. Niillä ei ole enää eroa. Olet muuttunut. Mikään ei liiku enää ulkoa sisääsi. On läsnäolo, olemassaolo, joka on muuttunut. Se on mahtava, laajentunut, valtava… Salli itsesi tuntea itsesi ilman vaateita, haluja tai toiveita tyydytettäviksi, kylläiseksi, kaivattavaksi, haettavaksi, yritettäväksi – läsnäolon ja valmistumisen voittajan tunne tässä hetkessä.

Palvelu ilman tarpeita on suurin mahdollinen palvelun muoto. Paras luomus sinulle on se, ettei sinulla enää ole tarvetta luoda. Ei tarvetta palvella. Ei enää tarpeita tyydytettäviksi. On vain ylitsepursuava luomuksesi – joka sinällään palvelee.

Tavoitteenamme on auttaa sinua sulkemaan palveltavana olon kirja – johon sisältyi yleensä syyllisyyttä tai hyväksytyksi tulemisen, hyväksymisen tai arvostuksen tarvetta.

valon tunneli

Kvanttiulottuvuudessa antaminen ja vastaanottaminen ovat sama asia. Mikään ei siirry yhdestä paikasta toiseen. Palvelu ei tarkoita yhden asian antamista jollekin toiselle. Se on jotain aivan muuta. Se on olemassaolon säteilevää palamista. Loputonta olemassaolon luomisen kokemista. Salli itsesi tuntea loputon olemassaolon luominen. Se mitä luotiin ei ole tärkeätä. On kyse loputtomasta luomisprosessista, ja sinä olet siellä…Luoja, luominen – olet loputon. Sinä olet tätä kaikkea!

Kun sydämesi ja olemuksesi on niin täynnä, että se räjähtelee jatkuvasti universumin eri ulottuvuuksien halki, olet todellinen antaja ja vastaanottaja. Kun hyväntekeväisyys ei ole enää valinta, se pursuaa sinusta, olet luoja. Kun pidät taukoa ajattelematta antaako vai saada, elät todella vallan hetkessä. Tavoitteenamme on päivittää kykysi vastaanottaa koska luomisen taustalla on virtaus, ei antaminen. Virtaus sisään ja säteilyä ulos.

CopyRight 2016 www.JonetteCrowley.com

Tämä kirjoitus on osa MARK’n kanavoidusta opetuksesta: ”Creation, Part 3, Class 1″ Lisätietoa niistä MARK -kursseista ”The 9th Dimension of Multiple Realities

In English:

Allowing Yourself to be Served — the Foundation of Being of Service

February 14, 2016 — 5 Comments

“The foundation of being of service is being served. The foundation of being loving is being loved. The foundation of giving is receiving.

“The foundation of being of service is being served. The foundation of being loving is being loved. The foundation of giving is receiving. Service is so much more than giving. It is radiantly expressing your beingness without effort, without cost to you of any kind. But as we look at the human condition over the last few thousand years, there has been a shortage of receiving that has dried up the wells of giving. We want you to bust down all doors, all your hesitancy, resistance and deep karmic guilt to receiving and to being served.

Let a stillness come over you—a stillness that supports, that nourishes and nurtures, that you just can’t get enough of. This stillness feels like the quantum or the eighth dimension. There is creation and potential here but it’s all invisible. It is the stillness of the unmanifest world that you are aware of now. Feel how this stillness nourishes you. If you cannot receive stillness, you cannot receive.Disappear all resistance as you become the stillness.

Day 12 JC meditatingNow, with the same grace and finesse that you received stillness, we invite you to receive everything—grace, gifts, love, wisdom, power, abundance, creation—so much that there is no need to identify being served. Receive endlessly—and see what changes you have to make in yourself in order to endlessly receive infinity—everything being served. Let this transform you.

Lose yourself so there is no longer an inflow— you are that which you receive. There is no difference. You have changed. There is no movement from something outside yourself to yourself. There’s a presence, a beingness that has shifted. It is awesome, expanded, huge…Allow yourself to know yourself without needs, wants or desires, to be satisfied, to be sated, to not be yearning, seeking, trying—a triumphant sense of presence and completion in this moment.

Service without needs is the greatest service of all. The greatest creation is for you to have no need to create. You have no need to serve. There are no needs being met. There is simply the overflowing of your creation— that itself is of service.

Our objective is to help you close down the old initiators of being of service— which were usually guilt, or a need for acceptance, approval or appreciation.

In the quantum dimension giving and receiving are one thing. There is no movement from something to something else. Service is not giving something to someone else. It is something quite different. It is a radiant combustion of existence. It is endless creation experienced. Allow yourself to feel endless creation experienced. What’s created isn’t important. It’s the power of endless creation, and you are there… Creator, creation—you are endless. You are all of that!

25512078622650E2FA822650E2F827When your heart and your being is so full that it continually explodes with you across the dimensions of the universe, then you are a true giver and a true receiver. When charity is no longer a decision but is simply an outflow of you, then you are a creator. When you pause not in your thinking whether to receive or to give, then you are living in the moment of power. Our objective is to reset your ability to receive for it is flow that underlies creation, not giving. Flow is inflow and radiance out.

CopyRight 2016 www.JonetteCrowley.com

This is excerpted from MARK’s channeled class: “Creation Part 3, Class 1“.  You can join Jonette on select Monday evenings for ‘MARK’s current series “The 9th Dimension of Multiple Realties”

 

Joukkoheräämisen aika, vuosi 2016

Heräämisen aika on uusin Jonetten artikkeli blogistaan ja avaa hyvin hänen vierailunsa aihetta. Saamme osallistua Markin ja Jonetten yhdessä luomaan energiaan, joka vahvistaa meitä kaikkia. Tänä vuonna on sitten aika herätä ja astua ulos kuorestamme, jos siellä vielä olemme. Laitan tähän vapaasti suomennettuna artikkelin, jonka jälkeen alkuperäinen englanninkielinen.

”Luota siihen, että olet jo valaistunut” – Mark

a-angel_wings-1519089

Jonetten kanavoima Markilta 11.1.2016

”Tervetuloa, kaikkein pyhimmät, ’Kuoriutumisen vuoteen’ – massaheräämisen vuoteen. Tässä ’MARK’. Aloitamme universaalin lähetyksen kylvämällä esiintulon uusien tasojen siemeniä. Nouse siitä mikä on ollut, hienostuneemmalle olemisen tasolle. Sinun timantinkovat hiukkasesi avautuvat uuteen Universaaliin Älykkyyteen ja energiaan – ja energian tuolle puolen.Saat annoksen kosmista perintöäsi kaikista ulottuvuuksista, tuoden uusia mahdollisuuksia sinulle kokonaisuutena, mukaanlukien osat, joista et ole vielä tietoinen. Tämä lähetys vie pois suodattimet ja laput silmiltäsi. Sinulla on yhteys kaikkeen tietoon. Aine, josta koostut on muuttumassa kvanttimateriaksi, plasmamateriaksi, materiaksi, minkä avulla voit – jos se on oikein koulutettu – kulkea seinien läpi. Olet synnyttämässä uuden ihmeellisen version itsestäsi…”

”Teissä jokaisessa on olemassa korkeampi potentiaali olla se jumalallisuus, jota etsitte. Ei ole kyse vain sen avautumisesta sinulle. Paljon siitä mitä ajattelit olevasi on ohitettu, tehden enemmän tilaa sisällesi omalle pyhyydellesi ja sille minkä haluatkin ilmestyvän. Oivalluksesi tulevat olemaan selkeämpiä koska aivoissasi ei ole niin paljon tukoksia. Kutsumme sitä ’Velhotietoisuudeksi’. Kehonne vaihtoivat fokusta pelkkien sähköisten impulssien vastaanottamisen sijasta näihin ei-sähköisiin, kosmisiin latauksiin…älyyn…olemiseen. Sen myötä, kehosta tuli holografinen eri tavalla kuin koskaan ennen olet kokenut, koska se vastaa holografiseen, täysin erilaiseen ärsykkeeseen kuin olet koskaan vastannut ennen…Tämä lähetys resetoi korkeusmittarisi korkeammalle, erilaiselle manifestoinnin todellisuudelle. Se on pysyvää.

”Sen tuomat lahjat ovat tuntemattomia. Pahin vihollisesi on egosi epäilys. Luota kaikkiin lahjoihin. Luota siihen, että voit parantua/parantaa. Luota siihen, että tiedät vastaukset. Luota siihen, että olet jo valaistunut. Pyörähdit korkeisiin ulottuvuuksiin, jotka ovat nyt sinun lähtötasosi tai perustasi. Voit nyt tutustua omiin heijastuksiisi Maahan sen sijaan, että eläisit Maassa ja tutustuisit korkeampiin maailmoihin. Se oli valtava siirtyminen johonkin täysin erilaiseen – johon olet nyt ankkuroitunut. Se on pysyvää. Se tulee olemaan kaiken kasvusi taustalla tai perustana tästä lähtien. Sinun ei tarvitse ymmärtää sitä, vain hyväksyä se.

emergencePuhutaanpa esiintulosta. Korkeammilla tasoilla tapahtuva muutos on räjähtänyt auki enemmän kuin omituisesti. Tässä on sinun mahdollisuutesi olla Kaikki Mitä On. Henkisyytesi on enemmän kuin tietty harrastus, juontuen jostain, vaan pikemmin löytö. Huomaat ehkä luopuvasi joistain henkisistä harjoituksistasi tulevana vuonna koska nuo harjoitukset johtivat sinua egon henkisyyteen, oman jo sisäisen henkisyytesi vahvistamisen sijasta.

Tästä lähtien ei ole ohjekirjaa enää.”

 

In English then:

“Trust that you are already enlightened”

                                                                         ‘MARK’

a-angel_wings-1519089

Channeled from ‘MARK’ by Jonette Crowley on Jan. 11, 2016

“Welcome, most Holy Ones, to the ‘Year of Emergence’—a year of vast  awakening. This is ‘MARK’. We begin this year with a Universal transmission to seed new levels of emergence. Lift off from that which has been so, into a more rarified stream of being. Your core adamantine particles are opening to a new Universal Intelligence and energy—and beyond energy. You are receiving a dose of your cosmic inheritance from all dimensions, bringing new possibilities to all that you are, including that which you do not know you are. This transmission removes filters and blinders from you. You are a connector to all knowledge. Your matter is turning into quantum matter, plasma matter, matter that can— if fully trained, walk through walls. You are really giving birth to a more amazing version of you…” 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“There is a greater potential in each of you to be that divinity which you seek. It’s not just that the potential has opened to you. It’s that much of who you thought you were has been transcended, giving you more space within yourself for your holiness and for that which you want to emerge. Your insights will be clearer because your brain is less clogged. We call it ‘Wizard Consciousness’. What happened is that your bodies changed their focus from receiving only electrical impulses to receiving these non-electrical, cosmic downloads…intelligence…beingness. With that, your body became holographic in a different way than you’ve ever experienced, because it’s responding to holographic, totally different stimuli than you’ve ever responded to before…. What this transmission did is reset your altimeter to a higher, different manifest reality.  It is permanent.

“What gifts it brings are unknown. Your biggest enemy is your ego’s doubt. Trust gifts of all kinds. Trust that you can heal. Trust that you can know the answers. Trust that you are already enlightened. What happened tonight is you flipped into the higher dimensions as your new base or foundation. You now can explore your projection on this Earth rather than being on this Earth exploring the higher worlds. It was a major shifting over into something profoundly different— that you are now anchored in. It’s permanent. It will be the background or the foundation for all your growth from now on. You don’t have to understand it, only accept it.

emergence

Let’s talk about emergence. The change that’s taking place at the higher levels is that the perspective of you being you has blasted open beyond singularity. It is the opportunity for you to be All That Is. Your spirituality will not so much be a pursuit as a given, as a come from, rather than a finding. You may find that you give up some of your spiritual practices in the next year because they are practices geared toward your ego being spiritual, rather than spiritual practices that already confirm your innate spirituality.

There is no guidebook any longer.”

Jonethead shot white blog 300pxte is a spiritual adventurer, and modern-day shaman who leads spiritual tours to power places around the globe. She is a gifted channel, oracle, and author of the internationally best-selling books “The Eagle and the Condor” and “Soul Body Fusion®.” She is founder of the Soul Body Fusion®method for healing and beyond. With her guide ‘Mark’ she teaches people to reach multi-dimensional and quantum states of consciousness.

www.JonetteCrowley.com, www.SoulBodyFusion.com

Soul Body Fusion®, lisää kysymyksiä ja vastauksia

Soulbodyfusion® herättää paljon kysymyksiä varsinkin kursseilla ja niiden jälkeen. Mitä sen jälkeen? Kenelle sitä voi käyttää? Parantaako se? Edellinen artikkeli vastaili yleisiin kysymyksiin Soulbodyfusionista ja tämä vuorostaan keskittyy näihin yllämainittuihin aspekteihin siitä. Tämäkin artikkeli on Oslon kurssilta helmikuussa v. 2014. Olen vapaasti suomentanut kysymykset ja Jonetten vastaukset, jonka jälkeen on jälleen kerran alkuperäinen englanninkielinen versio siitä.

SBFforCCstore2

Seuraava taso, addiktioiden kanssa työskentely, erikoisten lasten auttaminen…

Mikä on Soulbodyfusionin laajempi merkitys…varsinkin seuraava askel ja kvanttiulottuvuudet?

Ensimmäinen taso on itsensä auttaminen. Jossain vaiheessa SBF:sta tulee itseään täydentävä…automaattinen. Hyödyt toistuvat… hyvän viruksen tapaan…kaikkialla ihmiskunnassa. Kun SBF sitten jatkuu, seuraava taso alkaa olla kvanttitason tai karmisen tason kollektiivinen parantuminen. Tapahtuu niin, että yksilöiden parantuessa, SBF alkaa vaikuttaa kollektiiviseen hätään ja ahdistukseen, karmaan, stressiin ja traumoihin, jotka ovat aikojen saatossa luoneet tauteja ja tiloja kuten rintasyöpä. Ovi avautuu kollektiivisen sielun viisauteen – ja näiden tilojen ja tautien kuten rintasyöpä syihin ja arpiin puututaan.

Yhteisöjen tasolla, hallitusten – jälleen kerran ovi avautuu, ensin yksilötason parantumisella, mutta se alkaa parantaa organisatorista kollektiivista tietoisuutta. Yksilöiden parantuessa he avaavat oven ja hyvän kierre syövyttää kollektiivisessa karmassa ja kollektiivisen tason organisaatioihin.

Kvanttitasolla seuraavan tason parantuminen on kollektiivisten arpien ja sairauksien syiden ja hajoamisen toipuminen niin menneisyydestä kuin tulevaisuudestakin. Karman kahleet heikkenevät koska värähtely nousee eikä karmalla ole enää mitään mihin tarttua ja pysyä kiinni. Kollektiivisesta sielustamme tulee enemmän kultaista plasmaa. SBF:sta tulee Kultaisen Ajan siemen…joka uusiutuu.

Mikä on sielu ja mikä on henki ja mitä me oikeastaan linjaamme?

Sielu ja henki ovat itse asiassa samaa tavaraa. Monet kuitenkin mieltävät sielun osana heidän omaa kosmista ydintään, joka sisältää heidän henkilökohtaisen karman, historian. Joten heidän sielunsa voi puhdistaa – sen painon pois. Se avaa oven puhtaan hengen kokemiselle. Henki on kirkasta tietoisuutta. Sieluamme rasittaa uskomusjärjestelmämme, menneet elämämme, ja tulevat elämämme…

Voiko Soulbodyfusion auttaa ihmisiä, jotka tuhoavat itseään addiktioilla? 

SBF voi auttaa addiktioita – syömishäiriöitä, ylityötä, addiktioita stressiin – koska se osa meitä, joka on riippuvainen jostain eikä aina osaa pyytää apua tai hyväksy sitä. Joten SBF on tavallaan Pyhän Rakkautemme lempeä läsnäolo, joka osaa hiipiä sisään koska on kyse meistä. Joskus kyse on pienestä tönäisystä, joka nostaa itsetuhoavasta käytöksestä, tai näyttää riippuvaiselle ihmiselle oman käytöksen hiukan erilaiselta kantilta.

Soulbodyfusion voi parantaa jotain riippumatta sairauden syystä. Sielumme voi parantaa syövän tai addiktion, jolla on ihan järkevät syyt. Sielu etsii harmoniaa, kauneutta ja rakkautta – näitä kolmea seikkaa. Kun etsimme harmoniaa, kauneutta ja rakkautta teemme elämästämme houkuttelevamman sielullemme.

Huomaat muutokset omassa elämässäsi, olet enemmän yhtä sielun ja kehon kanssa jos pidät kiinni harmoniasta omissa ihmissuhteissasi ja ympäristössäsi. Harmonia, kauneus ja rakkaus – nämä kolme sielun läsnäolon mittaria vetävät puoleensa sielua täydemmin ja täydemmin. Tunne itsesi harmonian tilassa, kauneuden ja rakkauden tilassa, josta et tee kompromisseja.

Onko mahdollista auttaa lapsia auttamatta heidän vanhempiaan? 

Itse tekisin Soulbodyfusionin koko perheelle koska lasten on vaikea sopia perheeseen, jolla on alhaisempi värähtelytaso. Eräs autismin, Aspergerin ja ADHD:n piirteistä on, että kyseiset lapset värähtelevät niin korkealla tasolla, etteivät he koskaan yhdistyneet kehoonsa. Heidän kehonsa ovat hyperaktiivisia tai vaikeita eivätkä ne sulaudu perheisiin tai kouluihin. Sitten he ovat eristyksissä. He ovat eristäneet sielunsa kehoistaan ja kehonsa heidän elämästään. SBF voi auttaa varsinkin näitä erityisen lahjakkaita lapsia. Jos saamme heidät juurtumaan kehoihin, he värähtelevät paljon korkeammalla kuin kellään meistä on mahdollisuus päästä.

Tarkoittaako korkea värähtely korkeata tietoisuutta?

Tietoisuus sisältää värähtelyn, ja se on kaiken olemassaolon kenttä – kaikki kosmokset, kaikki universumit, kaiken potentiaalin. Sellaisessa tietoisuudessa, jossa on energiaa energiaa sisältävässä todellisuudessa, voi värähdellä. Voimme käyttää samoja sanoja. Korkeampi taajuus tarkoittaa korkeampaa tietoisuuden tasoa, mutta oikeasti tietoisuus on kenttä ja vain meidän materiaalisessa maailmassamme värähtelee. Kvanttimaailmassa (missä tehdään enemmän töitä Markin kanssa) ei värähtele enää. Värähtelyn tuolla puolen on kokonaisia universumeita, ollen silti tietoisuudessa.

Kertoisitko lisää muista universumeista, jotka eivät värähtele?

Sitä on vaikea kuvitella. Galaksien muodostama fyysinen maailma, joka värähtelee on hurja, mutta 90% universumista on ns. pimeää ainetta, pimeää energiaa joka ei ole ainetta tai energiaa, vaan tuntematonta ja mittaamatonta. Mark on vienyt meitä kvanttikenttään, joka on tyhjiö; nyt siirrymme ns. yhdeksänteen ulottuvuuteen, jossa tyhjyyden sijaan kaikki on mahdollista. Universumit – materiaalisia tai ei ovat avoimia. Värähtelyn ja materian maailma  on niin suuri että on vaikea kuvitella jotain ajan ja paikan takana, valon nopeuden takana, värähtelyn takana – kokonaisia omniversumeita. Se on ihan OK. Meillä on ihan tarpeeksi työtä käsittää oma pikkuinen sininen planeettamme.

Caves used as early Christian churches 3

Ja sama englanniksi.

The next level, working with addictions, helping special children…

(Note: This was recorded in Oslo in Feb. 2014.  Jonette offers Soul Body Fusion® sessions & Oracle readings by phone.  Click here to sign up.)

What is the larger picture for Soul Body Fusion®… especially the next step and the quantum dimensions?

SBFforCCstore2The first levels are the personal healing that you feel. At some point the next level SBF begins to be self-fulfilling… automatic. The benefits get replicated… like a good virus… throughout humanity. However, as Soul Body Fusion® continues, the next level begins to be quantum or karmic collective healing. What’s happening is that as individuals heal, all the karma and the collective angst, stress and trauma through all time that has created a certain disease or condition — such as breast cancer — begin to be accessed by Soul Body Fusion®. A door opens into the wisdom of the collective soul— and the causes and the scars of breast cancer begin to be addressed.

At your community level, at your government level— again, a door opens, first through individual healing, but it begins to heal organizational collective consciousness. So as individuals heal, they open the door and then a spiraling of good begins eating away at the collective karma and the scars that are in collective organizations.

The next level in quantum healing is the collective scars and causes of disease and disintegration begin to heal from the past and from the future. The chains of karma begin to lessen because the vibration is lifting and karma no longer has anything it can hold onto. Our collective souls are becoming more of a golden plasma. Soul Body Fusion® becomes the seed of the Golden Age… that then begins to replicate.

 What is soul and what is spirit and what do we actually fuse?

Soul and spirit are all of the same stuff. However, many people think of their soul as the part of the cosmic stuff that holds their karma, their history. So you could clear their soul— clear the heaviness out of it. That opens the door to experiencing a pure space of spirit. Spirit is unclouded consciousness. Our soul is still clouded by our belief systems, and our past lives, and our future lives…

Can Soul Body Fusion® help people who are sabotaging themselves with some kind of addictions?

Soul Body Fusion® can help addictions— eating disorders, overwork, addiction to stress— because the part of us that is addicted sometimes can’t ask for help or can’t accept it. So Soul Body Fusion® is the soft presence of our Divine Love that knows how to sneak in because it is us. So sometimes it’s the gentle nudge that lifts the self-sabotage, or gets the addict to see themselves just a little differently.

Soul Body Fusion® can heal something irrespective of the cause of the illness. Our soul can heal a cancer or addiction that has a perfectly reasonable cause. The soul is looking for harmony and beauty and love—these three things. As we seek harmony, beauty and love we are making our life more attractive to our soul.

You will notice proof in your life that you are becoming more integrated Soul and Body if you insist even more on harmony in your relationships and in your surroundings. Harmony, beauty and love—those are the indicators of your soul’s presence, and they also invite the soul in even more. Just feel yourselves in this space of harmony, beauty and love and do not compromise on that.

Is it possible to help those kids who have troubles without helping the parents too?

I would do Soul Body Fusion® on the entire family because the kids have a hard time fitting into a family that has a low vibration. One of the issues with autism, Aspergers and ADHD is those children have such a high vibration that they never integrated with their body. Their body is very hyperactive or difficult and then their body doesn’t integrate into their families or into their schools. Then they are isolated. They’ve isolated their soul from their body and then their body from their life. Soul Body Fusion® can be especially helpful with those special children who are so gifted. If we can get them seated into their body, they have a higher vibration than any of us can ever get to.

Does higher vibration equal higher consciousness?

Consciousness includes vibration but consciousness is the field of all existence—all cosmoses, all universes, all potentials. Vibrations only happen in the consciousness that has energy in the reality that has energy. So from our perspective we might use the same words. Higher frequency means higher consciousness but truly consciousness is the field and vibrations are only true in the material world. In the quantum world (where I’m doing more work with Mark) there are no vibrations anymore. There are whole universes that are beyond vibration but they’re still in consciousness.

Tell us about other universes that have no vibration.

It is hard to imagine. The physical world of galaxies that vibrate is huge, but 90% of the universe is dark matter, dark energy that is neither matter nor energy but is unknown and unmeasurable. Our work with Mark has been to take us to the Quantum Field which is the void; and now we’ll be moving to a place called the Ninth Dimension where instead of an emptiness, all possibilities are possible. Universes — whether they are material or not can be accessed. The world of vibration, of matter, is so big that it’s hard to imagine that there are whole universes that are beyond time and space, beyond the speed of light, therefore beyond vibration—whole omniverses. And that’s all right. We’ve got enough to handle just figuring out our own little blue planet.

(Copyright 2014 www.JonetteCrowley.com)

Caves used as early Christian churches 3Jonette is a spiritual adventurer, and modern-day shaman who leads spiritual tours to power places around the globe. She is author of the internationally best-selling books “The Eagle and the Condor” and “Soul Body Fusion®.” She is founder of the Soul Body Fusion® method for healing and beyond. With her guide “Mark” she teaches people to reach multi-dimensional and quantum states of consciousness.   www.JonetteCrowley.com, www.SoulBodyFusion.com

Oraakkelin vastauksia Soul Body Fusionista

Soulbodyfusion herättää kysymyksiä usein, ja usein myös epäilyä. Tässä seuraavassa Jonetten blogista (Oslo, helmikuulta 2014) otetussa artikkelissa hän, itse oraakkelina, vastailee ihmisten kysymyksiin aiheesta.

sphinx

K: Ihmettelen tätä Soulbodyfusion -energiaa. Muuttuuko se tai kehittyykö se nyt kun olemme enemmän ja enemmän kvanttikeho?

Jonette: Se mitä tunnette energiana muuttaa muotoaan lopulta epäenergeettiseen muotoon – valon maailman tuolle puolen. Energian maailma perustuu kolmiulotteiseen maailmaan. On monia muitakin maailmankaikkeuksia kolmiulotteisen maaiman takana eikä siellä ole energiaa sellaisena kuin te sen ymmärrätte. Sitä mukaa kun energiakehonne kehittyy, muuttuu myös kykynne olla kvanttiolentoja.

Kaikki teissä kehittyy, kasvaa ja muuttuu. Virtaus, harmonia ja kauneus ovat ominaisuuksia, joista tulee vielä tärkeitä teille. Huomaatte viettävänne paljon vähemmän aikaanne asioiden, jotka eivät ole kauniita, harmonisia tai virtaa, parissa. Kiitos.

Mountains

K: Mainitsit sanat virtaus, harmonia ja kauneus. Kun katsoo maailmaa ympärillämme, ainakaan uutisista, juuri ne puuttuvat – rakkaus, harmonia ja kauneus. Voiko SBF:ää käyttää esimerkiksi näihin maailmanlaajuisiin ongelmiin?

Jonette: Vastaus on todennäköisesti samankaltainen kuin itsensä hyväksymiseen liittyvä puhe. Hyväksy että on olemassa virtausta, kauneutta ja harmoniaa – jopa kaikkein kauheimmissakin toimissa. Hyväksy ensin se toiminta – ei koska olet samaa mieltä sen kanssa, mutta koska sisällytät sen tietoisuuteesi. Näin tekemällä kasvat Soulbodyfusionissa – vastaanottaen tietoisuuteesi asioita, jotka nyt suljet pois sieltä, alat muuttaa maailmaa. Vain asiat, joita kutsut hengeksi, korkeaksi taajuudeksi, valoksi… voivat muuttaa sellaista, joka on niin jumissa. 

Vain virta voi kuluttaa kiveä, vain virta voi huuhtoa pois konfliktit, sodan vuoret. Vain kauneuden avulla – kauneus on ainoa todellinen rakkauden ilmaisu, voi maailma muuttua. Älä luovuta. Toivottomuus, tunnottomuus ja toimimattonuus ovat evoluution pahimpia vihollisia. Kiitos.

K: Voitko sanoa jotain SBF:stä eläimille? Lion

Jonette: Eräs syy miksi teillä on lemmikkieläimiä, on koska eläimet ovat yhteydessä omaansa ja teidän sieluunnne pitäen teidät joskus yhteydessä omaan sieluunne. Kun teette SBF:ä lemmikeillenne tai mille tahansa eläimelle – ne vastaanottavat sen. Ne pystyvät helposti nostaamaan omaa värähtelyään koska niillä ei ole uskomusjärjestelmiä sitä vastaan. Eläinten antama lahja elämässänne on jatkuvasti – omasta korkeammasta tilastaan, tehdä teille SBF. Ne ylläpitävät fuusion resonanssia teille. Kiitos.

K: Onko Ashatatara henkilö vai vain energiaa?

Jonette: Hän oli Ashtatara muodon saaneena. Hän oli henkilön muodossa ja kuitenkin ylläpiti portit auki Jumalatar -energioille. Joten hän näytti ihmiseltä, mutta tunsi itsensä joksikin muuksi, oli enemmän kuin henkilö. Hän oli syntynyt tähdistä ja tiesi sen. Hän ei ilmeisestikään ole maan päällä nyt. Hän on Jumalatar – energiakenttä. Kun otat yhteyden häneen, resonoit Jumalattaren energiakenttään. Oli hänen nimensä mikä vain – Isis, Astare Inanna – mikä tahansa Jumalatarnimi, on se Jumalatarten, papittarien, kauneuden, harmonian, virtauksen ja ylösnousun energiakenttä.

Kaikki, jotka resonoitte Ashtataraan, olette Jumalien ja Jumalatarten energiakentässä.

Monet kuvittelevat olleensa Isis edellisessä elämässä. Menneiden elämien käsite on vain metafora. Kun yhdistyt esimerkiksi Isiksen energiaan, ei se tarkoita että olisit ollut juuri hän. Se tarkoittaa vain, että olet hänen energiakentässään. Se on hyvä paikka hengailla.

Samat vielä englanniksi:

Q. I wonder about this Soul Body Fusion® energy. Will it continue to change or evolve now that we have a more Quantum-body?

Jonette: What you feel now as energy will change ultimately into non-energetic transformation— transformation beyond the world of light. The world of energy is predicated upon the 3D world. There are many universes beyond the 3D where there is no energy as you understand it. As you develop your energy body you are also developing your ability to be quantum-beings.

Everything about you is evolving, growing and changing. Flow, harmony and beauty are the qualities that will be important for you. You find that you spend a lot less time on things that are not harmony, flow and beauty. Thank you.

MountainsQ: You mentioned the words flow, harmony and beauty. When you look at the world today, at least what is in the news, that is exactly what it lacks – love, harmony and beauty. Can you use Soul Body Fusion® for example, to address all those global issues or problems?

Jonette: The answer is probably similar to the self-acceptance talk. Accept that there is flow, beauty and harmony— even in the most outrageous acts.  Accept that act— not because you agree with it, but because you include it in your awareness. As you do this and grow in Soul  Body Fusion® — including in your awareness things that you now keep out of your awareness, you do begin to change the world. There is nothing other than what you call spirit, high frequency, light…that can change that which is so stuck.

Only flow can wear away the rock, only flow can wash away the mountain of conflict, the mountain of war. Only with beauty— beauty is the only true expression of  love, can the world change. Don`t give up hope. Hopelessness and numbness and non-action are the greatest enemies of evolution. Thank you.

Q: Can you say some words about Soul Body Fusion® on animals?

LionJonette: One of the reasons you have pets is because they are more connected to their soul and to your soul than you are sometimes connected to your own soul. When you do Soul Body Fusion® for pets or for any animal— they get  it. They easily lift to their higher vibrations, because they do not have any belief system against it. The gift of animals in your life is that they continually— from their fused self, do Soul Body Fusion® on you. They hold that resonant field of Fusion for you. Thank you.

Q: Is Ashtatara a person or is she just an energy?

Jonette: She was Ashtatara in form. She had the form of a human yet she held the gates open to the energies of Goddess. So she looked human, but she knew herself as more than that. She was born from the stars and knew that. She is obviously not on the earth now. She is an energy field of Goddess. When you connect to her, you are resonating to the energy field of Goddess. Whatever her name is— Isis, Astarte  Inanna — any of the Goddess names, it is a field of Goddess, priestess, beauty, harmony, flow and ascension.

All of you who resonate to Ashtatara are in the resonant field of  God/Goddess.

Many people think for instance that they were Isis in a past life. The concept of past lives is a metaphor. As you connect to the energy of Isis, for example, it does not mean you were her. It means you are now in that field she holds. It is a good place to hang out.

 

Siunausta!

Kultainen Aurinko – Kultainen Maa – Kultainen Sydän

Ihmiskunta ja Äiti Maa ovat yhdessä heräämässä täydelliseen harmoniaan. Oma värähtelytaajuutemme nousee ja meistä tulee tietoisempia. Olemme vihdoin valmiita käyttämään aikomustamme tukeaksemme henkistä kehitystämme. Norjalainen parantaja ja opettaja Kjetil André Jacobsen (Bergenistä Norjasta) pitää Jonette Crowleyn (Coloradosta) kanssa yhteisen meditaation auringon pimennyksen aikaan 29. huhtikuuta. Tapahtumaan on mahdollista kaikkien osallistua ilmaiseksi. Liity seuraamme erikoisen auringon vihkimyksen merkeissä luodaksemme tilaa korkeammalle tietoisuudelle, rakkaudelle ja Ykseydelle tänä voimakkaana auringon pimennyksen päivänä. Tilaisuuden aikana on mahdollista vastaanottaa ja levittää Auringon vihkimystä ja avata uutta potentiaalia itse kullekin.

Kjetil itse kuvaa sen tarvetta seuraavasti:

’Ihmiskunnan tietoisuus on herännyt korkeampiin olemassaolon taajuuksiin, jotka ovat havaittavissa ja ankkuroitavissa Uuden Maan Verkkoon, jota kutsutaan myös nimellä ’Kosmisen Kristuksen alustaksi’.

Tämä tapahtuu jaksoittain, harmoniassa Maan sisäisen heräämisen kanssa. Äiti Maan sisälle on jo kylvetty Kosmisen Kristuksen siemen kristalliseen verkkoon. Se avautuu enemmän ja enemmän meidän kosmisiin sydämiimme rakkauden ruumiillistumina.

Korkeammat taajuudet ankkuroituvat Timanttialustan kautta, joka ympäröi Äiti Maata. Sitä auttaa Aurinkovihkimyksen tai Valon vihkimyksen kokemus auringonpimennyksen aikaan. Ihmiskunnan pyyteettömyys synnyttää oman säteilymme sekä Kultaisen Maan säteilyn.

Siirrymme dualismin ajasta ykseyden maailmaan, joka sisältää dualismin…ja paljon muuta. Ihmiskunta herää yhdessä Äiti Maan kanssa täydellisessä harmoniassa tänä aikana. Olemme täällä seuraamassa sitä, sulkemassa sisäämme sen ja juhlistaaksemme sitä. Me olemme Rakkauden ruumiillistuma Uusi Maa.

Liity seuraamme pyyteettömässä rakkaudessa kun avaamme kultaisen auringon, anna sen sulautua yhteen kultaisen Maan kanssa – ja olla osana elävää rakkauden ihmistä!’

Varsinaiseen tapahtumaan voi osallistua Facebookin kautta, tästä linkistä.

Ennen tätä ajankohtaa, siis muutaman päivän päästä, ota vastaan Kjetilin sydämen siunaus. Se luo pohjan auringon pimennyksen meditaatiolle siunaten jokaisen sydämen. Se avaa henkisen sydämen, ja laajentaa sinua jumalaisella tavalla. Suosittelen!

Siunauksen jälkeen on suositeltavaa olla hiljaa tai meditoida rauhassa 10-15 minuuttia.

Siunausta!