Awakening Our Right Brain by Will – Oikean aivopuoliskon herätys

Jonette on käynyt läpi uudenlaisen tavan aktivoda ihmisten oikea aivopuolisko, aikomuksen avulla. Tästä kokemuksesta kertoo tämänkertainen artikkeli. Hän on käyttänyt tätä myös muiden kanssa ja heidän tuntemuksiaan kuvataan ihan alussa. Lopussa maininta MARK -kursseista, joihin osallistumista suosittelen vilpittömästi!

 ”Matka porttien läpi on kuin matka koko elämäni läpi. Jonette palautti minut takaisin kotiin, missä olen aina ollutkin. ” Anne-Mette

”Tapahtumalla ei ole sanoja. Tunnen kuinka vuosien aikan tulleet merkit loksahtivat kohdalleen minussa. Vihkimys oli palapelin viimeinen pala. Olen rajaton rakkaus. Se oli uskomatonta!!” Marie-Louise

”Vihdoinkin unelmani toteutui tänä viikonloppuna. Valo loistaa ikuisesti omassa ja muiden elämässä.” Beate

  ”Mitä jos voisimme herättää oikean aivopuoliskon kyvyt aivoissa tahdonalaisesti? Ihmiskunnan tietoisuuden heräämisen tahti viime kuukausina on ollut ennennäkemätöntä; viestittäen vielä kovempaa kasvua kaikilla elämämme tasoilla. Ensin sydämen täytyy kehittyä, jotta kaikki kasvu perustuu ja saa tukea rakkaudesta.

Seuraavaksi aivojen täytyy linkittyä korkeampaan tietoon ja sen kosmiseen viisauteen. Kolmanneksi, DNA:mme ja fyysisen kehon täytyy kehittyä päivittämään ’kovalevymme’, jotta voisimme materialisoida nämä muutokset elämässämme. Vaikka nämä kollektiivisen yhtenäisen kentän päivitykset eivät näy massoille juurikaan, on se kuin kevätlähde, joka odottaa hetkeä pulputa, sen energiaa ei voi kieltää. Saatat ehkä tuntea sen kuin ohjaamattoman energian aaltoina. Eksyttäen. Horjuttaen.

Olen pitänyt kursseja ympäri Eurooppaa joka viikonloppu. Se on mahdollistanut näkemään muutosten nopeuden. Jokainen kurssi rakentuu edellisen viikon tasoille, työntäen mahdollisuuksien pakettia aina eteenpäin ja nopeammin. Kolmantena viikonloppuna MARK -kurssien ryhmät olivat vihdoin valmiita vastaanottamaan voimakkaan ”Fire Gate Initiation”:in (Tuliportin vihkimyksen), joka on huikea katalysaattori henkilökohtaiseen muodonmuutokseen. Sain sen itse ensin viime vuonna muinaisessa Angkor Watin kirjastotemppelissä. Työpajoissamme asetamme sen ensimmäisenä päivänä aktivoimalla käpyrauhanen, joka avaa kolmannen silmän ja kruunuchakran merkittävästi. Se saa aikaan merkittävän kundalinin tai henkisen tulienergian heräämisen.  (Voit kokea samankaltaisen aktivoinnin viime kesänä nauhoitetussa aktivaatiossa).Ryhmät eivät milloinkaan aiemmin ole saaneet vastaavia tuloksia näin nopeasti!

Oikean aivopuoliskon avaus  

Minulla on tapana aina kysyä ”mitä voin sitten avata ihmisille nostaakseni pysyvästi heitä ja ihmiskunnan kollektiivia?” Kysyin voinko välittää muille sen korkean, käsittämättömän tilan, josta kanavoin korkeimpia henkisiä vihkimyksiä. Olen saavuttanut tämän tilan avaamalla oikean aivopuoliskoni ykseydelle, eheydelle ja ylevälle henkiselle ekstaasille. Ensimmäistä kertaa KOSKAAN voin välittää tämän tilan niin, että muidenkin oikea aivopuolisko avautui!!

Ryhmäaktivaation jälkeen huomasin, että minun oli vaikeata ajatella loogisesti, ja jopa kävellä…mikä on tavallista vastaavan avautumisen yhteydessä kunnes opimme integroimaan sen uuden tilan paremmin.

Kun pääsin kotiin, lepäsin salliakseni tietoisuuden laajentumisen jatkua ja mahdollistaa oikean ja vasemman aivopuoliskoni integroitumisen.

EN OLE KOSKAAN KOKENUT VASTAAVAA KOSMISTA HURMIOTA! Aivoni tuntuivat kuin siellä olisi valtava aukko avoinna Universumiin! Tunsin hienon pulssin, mikä yhdisti minut loistavaan yhtenäiseen valon kenttään. Se oli orgasmin ekstaasia ilman jännitteitä. Valaistumisen kenttä. Kiihdyttäen rakkauden aaltoja!

Ihmiskunnan transformaation mekanismi

Nyt tiedän kuinka voimme avata oikean aivopuoliskon tahdonalaisesti! Tämä on jumalaisen naiseuden herääminen! Se on paljon enemmän kuin jumalatar, tai miehisen ja feminiinisen tasapainoa. Kyse on jokaisen intuition heräämistä, yhdistävää kykyä tunnistaa Ykseys. Rakkauden ja ykseyden avaamista ja integroimista, jonka oikea aivopuolisko mahdollistaa. Kyynelet valuivat kasvoillani kun ymmärsin, että tämä voi hyvin olla ihmiskunnan transformaation mekanismi! 

Voimmeko pysyvästi avata laajalti käyttämättömän oikean aivopuoliskon, integroida sen loogisen järkeilevän vasemman aivopuoliskon kanssa, jotta olisimme eheitä, jakamattomia, kvantti-ihmisä, joita me olemme luotuja olemaan? Voiko tarpeeksi moni meistä kokea ja ylläpitää tätä ykseyden tilaa, jotta tämän uuden kentän resonoiva voima spontaanisti avautuisi mahdollisimman monelle ihmiskunnassa? Jos ihmiset tuntevat ykseyden kaikessa luomisessa, eivät he enää voi nostaa asetta toisiaan vasten tai vahingoittaa ketään tai mitään. Ihmiskunta voi siten muuttua!

Jatkan tutkimuksiani

Tämän tutkiminen tulee olemaan tästä lähtien suuri osa työstäni. Harjoitan ja opetan mitä kaikkea tapahtuu tämän aktivaation myötä ja kuinka voimme kaikki saada siitä pysyvää. Järjestän viikonloppukurssin kesällä Denverissä, joka lähetetään on-line. Keskitymme nimenomaan tuleviin MARK -kursseihin (saatavilla audiona) sekä nelipäiväiseen MARK Intensive -kurssiin Hollannissa 21-24.9.2017.

Olen hurmioitunut ilosta tutkiessani ja avatessani ihmisten tietoisuuden rajoja ja jakaessani näitä niin paljon ja niin pian kuin mahdollista. Kiitos siitä, että matkaat seurassani ottaessamme seuraavia heräämisen askelia yhdessä!!”

************************

Lopuksi, jos jollain on epäselvää mitä kaikkea eri aivopuoliskot ohjaavat aktivoituessaan, laitan tähän erinomaisen esityksen, jonka aivotutkija Jill Bolte Taylor kuvasi oman kokemuksensa pohjalta.

****************************************

And the same in English!

Awakening Our Right Brain…

“The journey through the gates is like a journey through my life. Jonette brought me back home to where I’ve always been.”   Anne-Mette

“What happened is beyond words. I feel that years of signs have fallen into place within me. The initiation was the final piece of the puzzle. I have infinite love. This was amazing!!” Marie-Louise

“Finally my dream came true this weekend. This light will shine forever in my life and other’s.” Beate

What if we could awaken the capacity of our right brain at will? The pace of evolving human consciousness in the last few months is unprecedented; signaling the potential for even more rapid growth at all levels of our lives. It is first our heart that must evolve, so that all growth is founded and supported by love. Next our brain with it’s link to the higher mind and its cosmic wisdom must evolve. Thirdly, our DNA and physical body evolve in order to upgrade our ‘hardware’ to materialize these changes in our life. Though these upgrades in the unified field of the collective remain largely invisible to the masses, like a spring bulb ready to burst through the surface, the energy can’t be denied. You may be feeling it as waves of undirected energy. Disorienting. Unsettling.

Every weekend I’ve been teaching courses throughout Europe.  This enables me to see how fast this transformation is happening. Every course builds on the levels achieved the week before, allowing us to push the envelope of possibilities even further and faster. By the third weekend of MARK workshops the groups were finally ready to receive the powerful ‘Fire Gate Initiation,’ a huge catalyst for explosive personal transformation that was first given to me in an ancient library temple at Angkor Wat last year. In our workshops we set it up the first day by doing a pineal activation that  opens our third eye and crown chakras significantly. This causes an extraordinary awakening of the kundalini or spiritual fire. (You can experience a similar activation recorded last summer, click here to order.) What is significant is that groups have never been able to have these outcomes so rapidly before!

Opening the Right Brain
I’m always pushing the envelope, asking “What states can I open up next for people to permanently uplift them individually and uplift the human collective?” I asked if I could transmit to others the high, incomprehensible space from which I channel the highest spiritual initiations. This state is achieved by opening my right brain to oneness, wholeness and sublime spiritual ecstasy. For the first time EVER I was able to transmit this space so that everyone’s right brain opened up!!

After the group right brain activation I found it difficult to think logically, and even to walk,…which is usual with such an opening until we learn to integrate the new state better.

Once home, I laid down to allow the expansion of consciousness to continue and to enable the integration of my right and left hemispheres.

NEVER HAVE I FELT SUCH COSMIC BLISS! My brain felt as if it split wide open to the Universe! There was a gentle pulsing that connected me to a glorious unified field of light. It was the ecstasy of orgasm without the tension. A field of enlightenment. Accelerating waves of love!

The Mechanism for Human Transformation
Now I know that we can open our right brains at will! This is the awakening of the Divine Feminine! It’s so much more than the goddess, or male and female balance. It’s about the awakening in each of us to our intuitive, interconnected capacity for knowing Oneness.  Opening and integrating the capacity for love and wholeness that our activated right brain offers. Tears stream down my face as I comprehend that this may be the mechanism for human transformation!

Can we permanently open our largely un-used creative right brain, integrate it into our logical, reasoning left brain, so we are the whole, undivided, quantum humans we are meant to be? Can enough of us experience and hold this space of wholeness that the resonant strength of the new field spontaneously opens up the same possibilities in all of humanity? If people feel the oneness of all creation they will be unable to lift a gun or do anything to harm anyone or anything. Humanity will have become transformed!

I’ll Be Doing More Research
The activation of this capacity in people will be a major part of my work moving forward. I’ll be practicing and learning what happens with this activation and how we can make it permanent. I’ll put together a weekend course this summer in Denver that will also be live-streamed. We’ll especially work with this in our up-coming MARK courses (available as audios) and at our 4-day International MARK Intensive in the Netherlands September 21-24. (Click here for details.)

It is my ecstatic joy to explore and push open the bounds of human consciousness and share what I learn as fast as I can. Thank you for being there to walk the next steps in our journey of awakening together!!

Healing yourself

Olet varmasti kuullut sinäkin, että silloin kun jokin asia, tilanne, vaikeus ihmissuhteessa tai epäonni tuntuu kiusaavan sinua, täytyy pysähtyä. Kuulin Janet Attwoodilta erään hienon tavan oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä, omaa sisintään ja/muiden viestejä.

Mistä on kyse?

Ikään kuin joku tai jokin yrittäisi viestittää meille jotain, emmekä ole kuulleet tai vastaanottaneet viestiä. Kehomme kertoo oireillaan, että nyt on jokin vinossa, enkä tarkoita pelkästään kirjaimellisesti – joskin se voi tarkoittaa selkeästi, että nouse ylös, vaihda asentoa, liiku – vaan myös symbolisesti. Se on kehon tapa kertoa, että katso minua, en voi hyvin, auta minua, tee jotain!

Joskus viesti on jotain ei-kehollista, tai ainakaan tuntuvaa. Epämiellyttävä henkilö eri hahmoissa, ikävä tilanne, jossa sinut nolataan tai muu vastaava toistuu ja toistuu. Silloin on vaikeampi keksiä mitä voisi tehdä asialle, vai kuinka? Jos toistuva, tai pysyvältä tuntuva ihmissuhde, johon liittyy jotain selvittämätöntä, voi eri terapioiden lisäksi kokeilla ikiaikaisia keinoja selvittää asia, päästä selvyyteen.

Olen itse sitä mieltä, että tarkoitus ei ole aina ”hoitaa kaikki epämukavuudet nopeasti pois” ja hyvä tapa ratkaista asioita. Joskus on hyvä ja tarpeen tulla tietoiseksi niistä, niiden syistä, ja varsinkin jos haluaa kehittyä itse ihmisenä, ottaa oppia omista virheistään. Opin eräässä seminaarissa Janet Attwoodilta seuraavan harjoituksen, jonka avulla pääsee hiukan lähemmäs itseään, ja ehkä Jumalaakin?

Mitä voin tehdä?

 • Kysy itseltäsi voisiko minussa olla jotain, mikä heijastuu takaisin minuun, mitä en ole hoitanut/parantanut vielä? 

”You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving for your love and affection than you are yourself, and that person in not to be found anywhere. You yourself, as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection.”                                                                                                                                             Buddha

Jos kysymys on esimerkiksi riidasta tai välien selvittelystä, ehkä puhumattomuudetsa jonkun sinulle tärkeän ja läheisen ihmisen kanssa, keskity siihen. Ajattele tätä ikävää tilannetta tai hetkeä. Ota kynä ja paperia ja kirjoita ylös vastaukset kysymyksiin.

 • Missä oli sen kaamean hetken tai tilanteen tuoma lahja?

Mieti ja kirjoita kaikki mahdolliset pienetkin asiat, jotka tulevat mieleesi! Tämä on sinua varten… 😉

 • Mitä Jumala haluaa minun tietävän tai tekevän juuri nyt?

Kirjoita vastauksesi editoimatta ylös. Vastauksia tulee yllättävän paljon kun et ajattele sen enempää. Tämä ei ole analysointitehtävä, tämä on puhdistusta, sieltä sydämestä.

” Be kind to you.”       Buddha

 • Ajattele jotain asiaa, joka ei tunnu onnistuvan, et millään saa, miltä se tuntuu?

Kirjoita jälleen ylös tuntemuksesi: ”Olen surullinen kuin…”, ”Olen pettynyt koska….”, ”Tuntuu kuin…” jne.

 • Tee Ho’oponopono harjoitus sille asialle, tilanteelle, oireelle, ihmiselle…kunnes se muuttuu vähän.

Miksi Ho’oponopo, mikä se on? 

Ho’oponopono on hawaijilainen harjoitus, joka eheyttää sisältä, tuo harmoniaa niin itsesi kanssa kuin muiden kanssa. Sitä on kuvattu monella tapaa. En ole itse koskaan edes käynyt Havaijilla, joten omakohtainen kokemus paikan päältä puuttuu. Olen kyllä käyttänyt sitä ja pidän siitä. Kerron tässä osia eräästä artikkelista.

”Ensin se kuulostaa mantralta, jossa sanotaan: ”Olen pahoillani, anna anteeksi, kiitos, rakastan sinua”, ikään kuin henkisenä puhdistuksena. Sitä on kuvattu anteeksiannon ja sovinnonteon harjoituksena, ajatusvirheiden puhdistuksena – sillä voidaan korjata ongelmien lähteet ja fyysisen maailman sairaudet, hawaijilaisen katsantokannan mukaan. Sanamukaisesti käännettynä se tarkoittaa ’korjata, laittaa järjestykseen, uuteen kuosiin, korjata, muokata, säännellä, siistiä’.

Omista epäilyistä huolimatta, sisimmästäni tuli esiin asioita. Ensin kysymyksiä: Minkä vuoksi pitäisi pyytää anteeksi? Mistä pitäisi olla pahoillaan? Mistä pitäisi olla kiitollinen? Kun toistan: Minä rakastan sinua, tarkoitanko sitä todella? Miksi en jos en? Näiden lauseiden toistaminen, laulamalla vaikka, ja kohdistaen ne tiettyyn asiaan tai tilanteeseen tuo esiin omia ongelmia. Ne ikään kuin muokataan, niitä säädetään oikeaan taajuuteen sanojen ja niiden tarkoituksen kanssa. Lauseet toimivat kuin äänirautana, jokainen sävel säätää eri taajuudelle puhdistaen epäsoinnussa olevia säveliä sisimmästäni. Samalla se rauhoittaa mielen ja lopettaa ikävien asioiden ajattelun ja kaaoksen mielestä.

Miksi Ho’oponopono on niin voimakas?

Meidät on jaettu kautta ihmiskunnan historian etäisyyksien, kielen, kulttuurellisten ja uskonnollisten uskomusten, talouden ja hierarkian mukaan. Aina kun joku ehdottaa jotain, aina löytyy vastakkainen mielipide.Ho’oponoponon voima saattaa suurimman osan meistä yhteen, olla yhtä mieltä.

Lauseet kuten: ”Anna anteeksi, olen pahoillani, kiitos ja rakastan sinua” ovat erittäin tärkeitä ja arvokkaita. Jos on olemassa kollektiivinen tietoisuus, niin kuin Jung ja monet itämaiset traditiot esittävät, niin Ho’oponoponon voima perustuu ihmiskunnan historian kautta syntyneisiin käsitteisiin näiden arvosta, tärkeydestä ja käyttökelpoisuudesta ihmiskunnalle. Sen kautta voimme koskettaa jotain uutta tietoisuuden tasoa, jopa havaijilaisten juurien ohitse tai pidemmälle kuin mikään kulttuuri maan päällä on tähän asti päässyt?

Itsehoitoväline

Dr. Hew Lenin (viisauden vartija shamaani) mukaan tarkoitus on ottaa vastuu muustakin kuin omasta itsestään koska ’sinä olet minussa ja minä olen sinussa’. Hänen mukaansa Ho’oponopono sisältää tietoisuuden, että se ristiriita, eripura, jonka näemme muissa ja maailmassa itsemme ulkopuolella, johtuu ’virheistä’ omassa ajattelussamme tallennettuna henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin muistoihin. Voimme puhdistaa näitä muistoja niin omasta kuin kollektiivisista muistoistakin Ho’oponopon avulla, oli alkuperä meissä tai muissa.

”En näe itseäni niinkään kahunana, vaan jätteiden kerääjänä. Olen täällä vain ollakseni vastuussa mikä on usein erittäin vaikeata tehdä.” – Dr. Hew Len, Shamanic Wisdomkeepers 

Ihmissuhteet

Ho’oponopoa käytetään arjessa vieläkin Havaijilla. Silä korjataan ihmisten välejä, sukulaisten – elävien ja kuolleiden – kanssa.

Niin kuin mikä tahansa meditaatio tai henkinen harjoitus, sitä pitää käyttää säännöllisesti. Käytä sitä arjessa, ei vain silloin kun on hankalaa ja vaikeata, vaan myös silloin kun on asiat hyvin. Sitten kun tulee vaikeita aikoja, sen teho näyttäytyy tosi hyvin!

Aloha! 

Laitan tähän alle englanninkielisen artikkelin, josta käänsin osia, en kaikkea. Artikkelini alku ja harjoitukset eivät ole ao artikkelista.

**********************************************

Something in English as well…

I will post an article about Ho’oponopono, form Up Lift website. Before that I will say a few words about different uses of this lovely practice. I discovered in a seminar, after trying it out, heard from Janet Attwood, that it’s very powerful to direct it to a specific issue, a person, a situation, perhaps a disease or malady. Maybe there’s something about you that you haven’t healed yet?

”You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving for your love and affection than you are yourself, and that person in not to be found anywhere. You yourself, as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection.”                                                                                                                                             Buddha

While thinking of it, reframe the whole thing, ask yourself:

 • Where was the gift in that awful moment?
 • What God wants me to do or know right now?

Then do the Ho’oponopono: say out loud or sing or listen to the song and the phrases, until you feel a shift in you. It will come, believe me! It was a lovely experience for me and I wanted to share it with you!

Understanding the ancient Hawaiian practice of Forgiveness

By Jonathan Davis on Friday December 11th, 2015

Ho’oponopono can help restore harmony within, and with others

When I first encountered the practice known as Ho’oponopono, it was in an interview with Haleaka Hew Len PhD, a Hawaiian psychologist and shamanic practitioner. I took on the simple yet profound forgiveness practice and found immediate benefits in my personal life.

Ho’oponopono: I’m sorry, please forgive me, thank you, I love you.

What is ho’oponopono?

On the surface level, many people have understood ho’oponopono to be a mantra where one repeats the words ‘I’m sorry, please forgive me, thank you, I love you’ as a form of mental and spiritual cleaning that could be compared to buddhist techniques for clearing karma. It has been defined as a forgiveness and reconciliation practice, cleansing of ‘errors of thought’ – the origin of problems and sickness in the physical world, according the the Hawaiian worldview. The literal translation is ‘to put to right; to put in order or shape, correct, revise, adjust, amend, regulate, arrange, rectify, tidy up, make orderly or neat.”

The mantra at the heart of Ho'oponoponoThe mantra at the heart of Ho’oponopono

At first glance I found it hard to remember the order of the words or even discern if there was a specific order for them at all, so I tried them in every possible combination as well as repeating them on their own. I chanted them over and over in the hope of discovering whether they were useful in some way and if so, what was it about these words that made them helpful.

As I did so, I found that many questions arose, with different questions coming up depending on the order I said them. “Why should I be sorry? What do I have to be sorry for? What do I need forgiveness for, in this moment and in my life? What do I have to be grateful for? When I say ‘I love you’ am I really feeling it? If not, what is in the way?”. I worked with these words both to directly address something I was finding challenging, as well as just chanting them with no purpose in mind at all.

I found that by simply chanting these words that my inner discordance, my stuff, would come up. Not only would it come up, but it was as if my inner disharmony was being tuned to the frequency of these words and the intention they carry. Over time I found these four simple concepts acted like tuning forks, each carrying a different tone of purity that I could use to tune the disharmonious parts of myself. Best of all, I found that applying this chant to the chaos of my mind brought about stillness and calm.

The only problem with human beings is that they are arrogant, because that’s what thinking is. This is in essence ‘I know’. Wisdom is being in the void. To be thoughtless. Only by being in the void can the Light come through. As long as I have something going on in my mind the Light can’t come through. The Light can only come in when the mind is cleared – in a state of silence. – Dr Hew Len, Shamanic Wisdomkeepers

Forgiveness in bodyForgiveness has the power to bring harmony within and with others

Why is Ho’oponopono powerful?

Throughout human history we have been divided by distance, language, cultural and religious beliefs, class and economic hierarchy. Whenever someone comes up with a perspective there seems to always be someone else there with an opposing opinion. To me the power of Ho’oponopono comes, in large part, from the fact that it’s a really rare thing for the vast majority of humanity to be in agreement about anything.

Across all cultures practically all of us agree that the concepts of thank you, I’m sorry, please forgive me and I love you are all valuable and important. If there is such thing as a collective consciousness, as Jung and many eastern traditions have suggested, then the basis of the power of Ho’oponopono may come from the sheer volume of people throughout human history who have agreed that these concepts are valuable, important and useful to humanity. In this way, Ho’oponopono may be tapping into a level of awareness that extends far beyond its Hawaiian roots into perhaps every culture that has ever existed on Earth.

In common with other shamanic traditions, the Hawaiian tradition teaches that all life is connected.  Ho’oponopono is, therefore, not only a way of healing ourselves, but others and our world as well.
– Timothy Freke, Shamanic Wisdomkeepers

Can Ho’oponopono affect more than our internal world?

At the core of Dr Hew Len’s perspective is the idea of taking responsibility for more than your personal self because ‘you are in me and I am in you’. His way of expressing Ho’oponopono contains an awareness that the discordance we find in others and in the world outside ourselves is due to ‘errors’ in thought stored in our personal and collective memories. The belief in these errors existing in some form of collective memory accessible to all allows for a person practicing Ho’oponopono to clean these errors, whether the error originated in their personal thoughts or not.

I don’t see myself as a kahuna, I see myself as a garbage collector.  I’m only here to be responsible and it’s often very hard to do that. – Dr Hew Len, Shamanic Wisdomkeepers

Forgiveness in thoughtsThe power to change the world around us

The paradox here is that he is advocating development of personal power to change the situation around us through increasing personal responsibility, which involves a willingness to take on responsibility for cleaning discordance that was not created by oneself, i.e doing other people’s inner work for them (which doesn’t seem like the other taking personal responsibility for them self). As usual, the paradox is resolved with the awareness that separation consciousness is not the only reality and an underlying unity also co-exists, after all: ‘you are in me and I am in you’. This is where ho’oponopono truly steps into being a shamanic practice, where the reality not only within but around the practitioner can apparently be adjusted.

No one wanted the job I did with the criminally insane. They were averaging about one psychologist a month. But I got asked. We had about 25-30 people. Half of them would be in shackles at the ankles or the wrists because they were dangerous. They could either kick you or slam you. Everyone would walk with their back toward the wall so that they wouldn’t get struck. They had no family visits. No one could leave the building. A year and a half later there was none of that. There were people going out on bus rides. Nobody in shackles. The level of medication dropped. What did I do?  I worked on myself. I took 100% responsibility. – Dr Hew Len, Shamanic Wisdomkeepers

While the rational part of me would still like verification that this story really happened, it evoked enough curiosity in me to get me to try the technique and find out for myself if might be helpful to my life.

Ho’oponopono as a family therapy practice.

For people living in Hawaii today Ho’oponopono is less about it being a personal shamanic practice through chanting a mantra internally or externally, and more about a traditional system of dispute resolution. It’s a practice that still holds the values of making things right and correcting errors, however in this incarnation it is focused on making things right with our relations; coming back into right relationship by correcting errors with living relatives, ancestors and deities.

Ho'oponopono as a family therapy practiceHo’oponopono as a family therapy practice

Today Ho’oponopono is just like family therapy. This has been really influenced by the Christians. But I’m talking about the real Ho’oponopono from before they came. [Back] then the Hawaiians didn’t need to talk anymore. They could go straight to the Light. This is very ancient. It goes back to the start, because that’s where Hawaiians came from. – Dr Hew Len, Shamanic Wisdomkeepers

The ritual for group reconciliation itself involves an elder in the family convening the process, or if this isn’t possible an elder from the wider community. The ideal situation is for the ritual to be conducted by praying priest (kahuna pule) or healing priest (kahuna lapaʻau) particularly if illness was involved.

The process begins with prayer. A statement of the problem is made, and the transgression discussed. Family members are expected to work problems through and cooperate, not “hold fast to the fault”. One or more periods of silence may be taken for reflection on the entanglement of emotions and injuries. Everyone’s feelings are acknowledged. Then confession, repentance and forgiveness take place. Everyone releases (kala) each other, letting go. They cut off the past (ʻoki), and together they close the event with a ceremonial feast, calledpani, which often included eating limu kala or kala seaweed, symbolic of the release. – Nana I Ke Kumu (Look To The Source) by Mary K. Pukui, E.W Haertig, Catharine Lee.

reconciliation in the familCreating space for confession, repentance and forgiveness to take place

Testing The True Power Of Ho’oponopono

Like many spiritual practices, such as meditation, it’s not the practice you do while you’re in the crisis, it’s the practice you do on a regular basis between the crisis that makes it effective when the storm hits. A couple of years ago I was at a spiritual retreat where the practice I was engaged in triggered what I would now describe as a state of spiritual emergency. I use this term in the context that Stan Grof and other transpersonal psychologists might use it, as an alternative way of describing what others might call psychosis.

I was in a mindset where I felt emotionally and spiritually assaulted, and was by far feeling more threatened than I had ever experienced in my life. Upon the realisation that no-one was coming to help me, I knew that it was up to me to deal with the situation. I sat down on the spot and went into meditation. Out of the many chants and tools I have learned over the years, it was Ho’oponopono that came to me as the solution to my situation.

Within moments of implementing the practice the feeling of all out assault on my consciousness cleared as easily as the smell of burnt toast when one opens the windows on a day with a fresh breeze. When I was found I was meditating quietly in a state of peace and gentleness and the challenge of a potentially full blown psychotic episode had dissolved and has not since returned. I share this not to state what will definitely happen to others who choose to use this practice, but to simply illustrate what may be possible.

Your Soul talking through your actions

Sielusi juttelee kauttasi

Jonetten blogissa oli hauska pikkutarina sielun tavasta kommunikoida sinulle. Tarina on tosi ja Jonetten omakohtainen kokemus.

mirror

”Nainen kävelee ulos kahvilasta…

Saamme ajoittain kvanttivälähdyksiä sielustamme, joka hyppäsee lyhyeksi tai vähän pidemmäksi aikaa kertomaan meille jotain…

…Olin poistumassa kiireisestä ravintolasta hiihtokeskuksessa Breckenridgessä. Ihmisiä seisoi jonossa odottamassa pöydän vapautumista. Neljä nuorta miestä – noin parikymppisiä iältään – roikkui ulko-oven edessä. Kysyin joviaalisesti ryhmältä ”Onko tässä joku ulospääsymaksu?” Nuori mies vastasi nopeasti: ”Kyllä, halaus.” Sen enempää häiriintymättä halasin häntä ja sanoin hänelle, että ruoka oli mahtavaa seuraten kuinka hänen ystävänsä ihmettelivät ”Mitä hittoa tässä tapahtui?”

Ulkona jalkakäytävällä mietin, etteivät nuoret miehet yleensä toivo halausta vierailta naisilta, jotka voisivat olla heidän äitinsä ikäisiä. Minkä vuoksi nyt sitten näin kävi tälle nuorelle miehelle? Koska hän tarvitsi minun energiaani – olin meditoinut ja kanavoinut melkein koko päivän – ja hänen sielunsa hyppäsi ulos varmistamaan että hän sai sen.

Tapahtuuko tätä sinulle? Teet jotain, sanot jotain, ajattelet jotain, joka tulee ihan kuin refleksinomaisesti? Kyse on sielustasi, joka yrittää saada huomiosi. Niin paljon mahdollisuuksia avautuu meille tänä manifestaation vuonna. Se kuitenkin edellyttää, että elämme ja toimimme editoimatta mitään. Emme estä itseämme vanhojen rajoituksien, kuluneiden tapojen vuoksi. Miten muuten voi muutos tavoitta meidät? Miten muuten voimme kehittyä yli itsemme?

Rakastu itseesi niin kuin et koskaan ole tehnyt…seuraa itseäsi, elämääsi ja kaikkia muita ympärilläsi kuinka he rakastuvat myös itseensä!”

**********

Mielestäni tuo on pieni ja kuitenkin niin koskettava tarina, jonka varmasti kaikki tunnistavat itsessään, mutta eivät välttämättä ole reagoineet ihan samalla tavalla, vai kuinka? Tällaiset pienetkin teot muuttavat niin itseäsi kuin muitakin ihmeellisellä tavalla!

Sama sitten alkuperäiseltä blogilta:

By Jonette Crowley

”A woman walks out of a bar….

We’re seeing signs of momentary quantum blips where our soul steps in for an instant or longer…

Mirror…I was leaving a busy restaurant/bar in the ski resort town of Breckenridge. People stood everywhere waiting for a table to free up. Four young men —twenty-something— hung out in front of the exit door. I asked the group jovially, “Is there a toll to exit?” A young guy responded so quickly that it was more a reflex than a thought. “Yes, a hug.” Unfazed, I gave him a hug, told him the food was great and watched while his friends wondered, “What the hell just happened?”

On the sidewalk outside I considered that young men don’t usually request hugs from strangers who are old enough to be their mother. Why then did it pop out of his mouth? Because he needed the energy I was carrying— I had been channeling and meditating much of the day— and his soul stepped up to make sure he got it.

Is this happening to you? You do something, say something, think something that pops in as a reflex? This is your Soul trying to get your attention. So many opportunities are opening up for us in this Year of Manifestation. But it requires us to live and act unedited. Not stopping ourselves with old limitations, worn out patterns. How else can change truly reach us? How else can we evolve beyond ourselves?

Fall in love with yourself more than ever before… and watch you, your life and everyone around you fall in love too!”

(CopyRight 2015, www.JonetteCrowley.com)

JC with turbanJonette is a spiritual adventurer, and modern-day shaman who leads spiritual tours to power places around the globe. She is a gifted channel, oracle, and author of the internationally best-selling books “The Eagle and the Condor” and “Soul Body Fusion®.” She is founder of the Soul Body Fusion® method for healing and beyond. With her guide “Mark” she teaches people to reach multi-dimensional and quantum states of consciousness. www.JonetteCrowley.com, www.SoulBodyFusion.com

 

Henkilökohtainen muodonmuutos

Jonetten blogissa oli jälleen hyvä muistutus tuohon niin rakastamaamme itsesyytösrumbaamme. En varmasti ole ainoa Suomen maassa, joka hakee jatkuvasti keinoja itsensä kehiittämiseen, uusia eväitä muodonmuutokseen?

Muuten mukavaa touhua, mutta siinä tulee tiedostamatta syytettyä itseä kaikesta mahdollisesta kuten ”en ole tarpeeksi korkealla taajuudella”, ”ei minusta ole tähän”, ”minun pitäisi varmaan tuntea jotain” jne. Sitten kuulet tai luet kaikesta kauniista hienosti ilmaistuna: kuinka tietoisuus on korkeammalla taajuudella, kuinka resonanssi toimii jne etkä itse ole edistynyt omasta mielestäsi tarpeeksi omassa elämässäsi…

Miten sen sitten tietää? Mistä muodonmuutoksen huomaa? Pitäisikö minun tuntea jotain? Onkohan minussa jotain vikaa jos en tunne tätä, tai lennäkään toisiin sfääreihin? Mikä estää minua etenemästä elämässäni?

Jonette kysyi tätä itseltään (oraakkeli kun on) ja sai seuraavia vastauksia:

1. Et puhu omaa totuuttasi. Pelkäät loukkaavasi muiden tunteita etkä sillä tavalla muuta itse asiassa mitään…”en oikeastaan osaa ilmaista itseäni tarpeeksi selvästi”…ja muita tekosyitä.

2. Odotat aina sitä oikeata hetkeä. Jonette itse muutti kotoa vuosikymmeniä sitten eikä koskaan ollut keskustellut kunnolla isänsä kanssa. Isä oli aina kiireinen, tärkeä ihminen kun oli, joten sitä sopivaa hetkeä ei tuntunut tulevan koskaan. Hän oli kolmissa kymmenissään kun päätti pitää tämän kunnollisen keskustelutuokion isänsä kanssa, lensi jopa hänen luokseen sitä varten, mutta isä ei ehtinyt.

Kun sitten Jonettella oli viimeisen kerran aikaa vanhempiensa kanssa, isän torkkuessa tv:n ääressä, Jonette antoi hänelle suukon poskelle ja sanoi ”Minä rakastan sinua”, antaen anteeksi kaikki patoutuneet tunteet, joista hän oli suunnitellut puhuvansa ja totesi, ettei sitä täydellistä hetkeä tule koskaan.

3. Pelot. Lyhyesti ilmaistuna pelko estää meiltä pääsyn omaan jumalallisuuteemme. White Eagle on joskus sanonut, että pelolla on monet kasvot. Syyllisyys on pelkoa, joka suuntautuu menneisyyteen. Huoli taas on pelkoa, joka suuntautuu tulevaisuuteen.

4. Et kuuntele omaa sisäistä ääntäsi. Jonette itse erosi miehestään yli 20 vuoden avioliittovuoden jälkeen keväällä 2014. Hän oli tuntenut itsensä sisäisesti turraksi jo vuosia, teeskennellen voivansa jatkaa. Lopulta hänen sisäinen äänensä ei kestänyt enää tätä, ja pakotti Jonetten toimimaan huutaen suorastaan: ”En kestä tätä enää toista 20 vuotta!”. Se pakotti Jonetten kuuntelemaan ja toimimaan. Hänen oli pakko toimia, ja kohdata mahdollisesti vaikea avioeroprosessi. Nyt 60 -vuotiaana hänellä on uusi vaihe elämässään. Ystävät ovat kertoneet hänen olevan erilainen, hänen energiakenttänsä on muuttunut, hänellä on kevyempi olo ja hän tuntee olevansa voimissaan.

Pelottaako häntä? Varmasti. Henkilökohtainen muutos ei tarvitse varmuutta saadakseen jalansijaa elämässämme. Mutta meidän täytyy lopettaa itsemme kahlitseminen, täytyy ottaa ensimmäinen askel ja olla oma itsemme, autenttinen.

Elämäsi tarkoitus on olla oma itsesi. Pyytämättä anteeksi. Universumi kyllä tukee kaikin tavoin. Tunnetko itse millään tasolla muutosta? Tunnetko sydämesi aukeavan? Siipiesi havinan? Nyt on oikea aika muodonmuutokselle, maksoi mitä maksoi. ;))

Tällä tiellä voi Soulbodyfusion olla paras ystäväsi! SBF antaa niin mahtavan tuen omalla tielläsi, ettei sitä voi muuhun verrata. Kuuntele muutama sessio ja tunnustele kehossasi, mielessäsi ja sielussasi onko tämä juuri minulle, juuri nyt?

 Koska edellinen oli suurelta osin Jonetten blogista, laitan tähän myös sen alkuperäisen englanninkielisen version.

A Time for Personal Transcendence

Wings are sprouting even from tired, overburdened shoulders. Grace shines her light on us even when we don’t have a clue. Emotional pains are being understood and released — or released even without the need for understanding. We are supported even when we haven’t finished all our homework, learned all our lessons, or achieved anything close to perfection.

”Why can’t I feel it?” You ask. ”What does it take?”

Consider the analogy we use when we teach a Soul Body Fusion® workshop: You have two crystal bowls — the kind you play by making them vibrate. One represents your spirit/soul, your highest potential. The other represents your body — your ordinary self. When you bring them near each other and begin ’playing your soul’ — making that crystal bowl hum and vibrate. The other bowl — the one representing your body or physical self begins to vibrate and sing too, even though you aren’t doing anything to it. The principle of resonance makes your ordinary life awaken, lifting its vibration when you focus on your soul with intention. The upliftment of your life is automatic with Soul Body Fusion® or anything you do to align yourself to a higher vibration — unless of course you’re holding yourself back — holding firmly onto the bowl that represents your life so that it can’t respond to the singing vibration of spirit.

When I asked myself how I’ve held my life back this is what I get. Perhaps you recognize these too?

 1. Not speaking my truth. It’ll hurt their feelings. They’ll just get mad and it won’t change things anyway. I don’t know how to express myself clearly. It’s okay, I can deal with it inside myself without rocking the boat…. and all my other excuses.
 2. Waiting for that perfect moment. In my entire life my Dad and I never had a meaningful conversation — he was too busy, too important. When I was in my 30’s I was finally going to talk to him about my feelings and all my resentment. I flew home specifically to have this conversation…. but he was always too busy. The long conversation I had planned wasn’t going to happen. It was the last night with my parents, I walked into Dad’s bedroom where he was asleep in front of the blaring TV. I kissed him and said ”I love you.” In that single moment without any other words I forgave him and 30 years of resentment vanished. Our relationship was permanently and totally healed. There is never a perfect time.
 3. Being afraid. Simply put, fear blocks our access to our divinity. White Eagle once said that fear has several guises. Guilt is fear facing toward the past, and worry is fear facing toward the future.
 4. Not listening to my inner voice. In March I got divorced after 22 years. I had become closed down emotionally and numb to my own feelings, pretending that I could continue to endure. Finally my inner voice couldn’t accept my inaction. She screamed so loudly and with such truth that I had to act: ”I can’t take another 20 years of this.” That simple statement broke through my fears and excuses, enabling me to move on and face the difficulty of the divorce. At 60 I’m on a new path. People tell me my entire energy field is different, I’m lighter, more empowered.

Am I confused, uncertain? You bet. Personal transcendence doesn’t need certainty or perfection to take root in our lives. It needs us to stop holding ourselves back, to take the first step in being true to ourselves… authentic.

Your purpose is to be you. Unapologetically. The Universe waits to swoop in with support. Can you feel it? Your heart opening? Your wings sprouting? This is the time for personal transcendence. Whatever it takes :-).

Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Laitan tähän Jonetten ja White Eaglen tapaan uuden vuoden toivotuksen samalla kun annetaan menneen vuoden mennä…

Tammikuun ensimmäinen on ’supertäysikuu’, selkeiden uusien alkujen hetki..

Kyse on White Eaglen (menneiltä vuosilta) kanavoitu viesti uutta vuotta varten…

”Uuden Vuoden lupauksen voi tehdä kirjoittamalla ylös (vapaasti) toivotut lopputulokset, tunteet, metaforat ja kuvat tulevaa vuotta varten. Ei tarvitse keksiä lauseita; se voi olla vaikka mind-map. Sen jälkeen tee sama hiukan pitemmälle tulevaisuutta tähtäävänä; niin kauas tulevaisuuteen kuin haluat mennä, mitä odotat tulevaisuudelta?

Kyse ei ole Uuden vuoden lupauksista eli asioista, joita sanot tai teet tai jätät tekemättä.; kyse on tulevaisuuden visiosta. Anna sen tulla mieleesi omasta hiljaisuudestasi, meditoidessa. Älä sekoita tahtoasi tähän, anna korkeamman älysi sanella se.”

Joitakin kysymyksiä itsellesi:

1. Mitä sellaisia asioita tapahtui vuonna 2013, joista olet kaikkein kiitollisin?

2. Minkä vuoksi ne ovat erityisen tärkeitä sinulle?

3. Kun ajattelet vuotta 2014, miltä haluaisit sen näyttävän? Minkälaisen haluaisit sen olevan?

4. Mitä se saa sinussa aikaan? Miltä sinusta sitten tuntuu?

5. Mitä voit tehdä jotta visiosta tulee totta? Mitä muuta?

Tämä on Jonetten viesti meille kaikille vuoden viimeisenä päivänä. Mielestäni kysymykset ovat hyviä ja konkreettisia, itse teen suurin piirtein noin joka vuosi, se antaa perspektiiviä aikoina, jolloin itse tuntuu olevan hukassa, eikä mikään tunnu menevän niin kuin olin suunnitellut. Jälkeenpäin voi sitten tarkastella, tunnustella mitä kaikkea ihanaa tapahtui, sain aikaiseksi ja mitä voin ”pistää paremmaksi” ensi vuonna. Muista onnitella itseäsi kaikesta missä edistyit, mikä meni hyvin, jottei vaaka kallistuisi asioihin, joita et onnistunut tekemään suunnitelman mukaan tai jotka menivät pieleen…sitten katse tulevaisuuteen!

Ja sama sitten englanniksi:

January 1 is a ‘Super New Moon’… a time for clear beginnings
A way to reflect on the New Year…
We found this channeled message from White Eagle:
”Your New Year’s resolution might be to sit down to write (just free-flow write) the desired outcomes, feelings, metaphors and pictures for the new year.  It doesn’t have to be in sentences; it can be a mind map.  Then do the same thing for the more distant future; your desired outcome for as far into the future as you want to go.  This is not a New Year’s resolution of things that you say you’ll do that you don’t, this is a vision for the future.  Let it come to you from your silence, your meditation.  Don’t let your will impose it upon yourself, let yourself dictate it from your higher intelligence.”
Some questions to ask yourself:
1. What are some things that happened in 2013 for which you’re most grateful?
2. What made them especially important to you?
3. Thinking about 2014, what’s your vision for how you would like it to look? To be?
4. What will that do for you? How will you feel?
5. What actions can you take now that will optimize your vision becoming real? What else?
Minä toivotan kaikille Onnellista Uutta Vuotta 2014!

What the Bleep do we know?

Katselin vuosien tauon jälkeen pitkästä aikaa nyt jo vanhan elokuvan (DVD ilmestyi v.2006) nimeltä What the Bleep do We Know? eli vapaasti suomennettuna ”Mitä me oikeastaan tiedämme?” Elokuva/dokumentti on mielenkiintoinen katsaus elämään ja todellisuuteen hiukan erilaisesta näkövinkkelistä. Elokuvassa itse tarina seuraa naisvalokuvaajan työtä ja elämää, väritettynä eri alojen asiantuntijoiden kertomuksilla mitä meissä tapahtuu ja miksi, kuinka päähenkilö kokee oman elämänsä ja mikä on todellista. Paljolti kyse on siitä tosiasiasta, että me itse luomme oman todellisuutemme.

Samalla esitetään elämän peruskysymyksiä uuden tieteen valossa: Keitä me olemme?, Onko universumi saanut alkunsa ajatuksesta vai materiasta?,Tyhjä tila ei ole tyhjä?, Materia ei ole kiinteätä?, Olemme itse asiassa yhtä uskomustemme kanssa? Liian tieteelliseksi tässä ei mennä, jonka vuoksi se on englantia taitavalle helppo seurata.

Elokuvassa seurataan myös solujen näkövinkkelistä valintojamme, tunteitamme ja ajatuksiamme, mikä on hauskaa seurata ja harvoin tässä muodossa nähtävillä. Käsitys, että soluilla on tietoisuus ja koska kehomme rakentuu soluista, proteiineista (peptideistä) heräsi mielessäni kysymys kuinka tietoisia minun soluni, tai minä ”itse” olen elämäni valinnoista, tunteista, joita käyn läpi ja tilanteista joihin tunnun ajautuvan toistuvasti? Tietoisuuden tuominen arkipäivään ja kehoon ihan solutasolla kun on ollut työn alla jo vuosia…

Tunteilla, sanoilla, ajatuksilla on joka tapauksessa erittäin suuri merkitys ja vaikutus sinuun, halusit tai et. Se kuinka puhut itsellesi, vaikka hiljaa mielessäsi, vaikuttaa ihan suoraan solujesi hyvinvointiin. Elokuvassa valotetaan hiukan myös japanilaisen Masaru Emoton työtä: kuinka hän löysi vesikiteiden avulla ihan uudenlaisen maailman. Vesikiteet ovat huikaisevan kauniita, muuttaen muotoaan ja kristallisoitumistaan ratkaisevasti sen mukaan kuinka niille puhutaan tai minkälaisessa ympäristössä ne ovat. Ihmiselimistömme muodostuu suurelta osin vedestä, joka muistuttaa selkeästi miksi ei vain kannata, vaan on elintärkeätä olla kiitollisia ja rakastaa kaikkea elämää. Hän on kirjoittanut työstään monia kirjoja, joista ensimmäinen ”Veteen kätketyt viestit” ilmestyi suomeksi v.2005. Sitä ei ole enää saatavilla, mutta jatkoteoksia kyllä. Suosittelen vilpittömästi lukemaan näitä; kuvat ja tarinat suorastaan hyväilevät sielua!

Eräs elokuvan kommentoijista on maailmankuulu tutkija Candace Pert, joka 1970 -luvulla ”löysi” opiaattireseptorit aivoista ja kuvansi ne. Hän kirjoitti työstään romaanin muodossa olevan erinomaisen kirjan, ”Molecules of Emotions”. Siinä hän kuvaa kuinka erilaiset ajatukset ja tunteet vaikuttavat terveyteemme ja keho-mieli on kokonaisuus sen sijaan, että ne olisivat kaksi toisistaan erillään olevaa yksikköä. Kirja on todella hyvä, ja antaa samalla katsauksen tiedemaailman raakaan todellisuteen, varsinkin naistutkijan asema on ollut hankala. Suosittelen tätä kirjaa kaikille, joita tietopuoli kiinnostaa!

Sitten itse elokuvan pariin, tässä versiossa on englanninkielinen tekstityskin, joka ehkä helpottaa katsomista.

Toivotan nautinnollisia elokuvahetkiä!